Årsstämma 2021

Årsstämman som hölls den 18 maj 2021 fattade följande beslut med anledning av de förslag som presenterades.