Valberedning

Valberedning

Valberedning

Valberedningen består av representanter för några av MTG:s största aktieägare och i dess uppgifter ingår att:

  • Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
  • Lämna förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
  • Tillsammans med revisionsutskottet ta fram förslag avseende val av revisor då detta är aktuellt
  • Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor
  • Lämna förslag avseende ordförande för årsstämman
  • Lämna förslag till årsstämman avseende följande års arbete och tillsättning av valberedningen.
Valberedning inför årsstämman 2022

I enlighet med årsstämmans beslut avseende ordningen för bolagets valberedning har en valberedning sammankallats för att bereda förslag inför bolagets årsstämma 2022.

Valberedningen består av Klaus Roehrig utsedd av Active Ownership Corporation, Joachim Spetz utsedd av Swedbank Robur Fonder, Eric Sibbern utsedd av Kabouter Management, LLC och Simon Duffy, styrelsens ordförande. I enlighet med tidigare praxis har valberedningens ledamöter utsett Klaus Roehrig, såsom representant för den största aktieägaren i bolaget per den sista handelsdagen i augusti 2021, till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTG:s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman samt en kort redogörelse för dess arbete kommer att offentliggöras i god tid före årsstämman 2022 och kommer att inkluderas i de dokument som finns upplagda under ÅRSSTÄMMAN på denna sajt.

Valberedningens Filer
Valberedningens motiverade yttrande 2022
Visa mer filer