Valberedning

Valberedning

Valberedning

Valberedningen består av representanter för några av MTG:s största aktieägare och i dess uppgifter ingår att:

  • Utvärdera styrelsens sammansättning och arbete
  • Lämna förslag till årsstämman avseende val av styrelse och styrelseordförande
  • Tillsammans med revisionsutskottet ta fram förslag avseende val av revisor då detta är aktuellt
  • Lägga fram förslag avseende arvode till styrelse och revisor
  • Lämna förslag avseende ordförande för årsstämman
  • Lämna förslag till årsstämman avseende följande års arbete och tillsättning av valberedningen.
Valberedning inför årsstämman 2023

I enlighet med årsstämmans beslut avseende ordningen för bolagets valberedning har en valberedning sammankallats för att bereda förslag inför bolagets årsstämma 2024.

Valberedningen består av:

  • Christian Rauda utsedd av EHM Holding GmbH,
  • Klaus Roehrig utsedd av Active Ownership Corporation,
  • Malin Björkmo, utsedd av Handelsbanken och
  • Simon Duffy, styrelsens ordförande.

I enlighet med tidigare praxis har valberedningens ledamöter utsett Christian Rauda, såsom representant för den största aktieägaren i bolaget per den sista handelsdagen i augusti 2023, till valberedningens ordförande.

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTG:s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

Valberedningens motiverade yttrande till årsstämman samt en kort redogörelse för dess arbete kommer att offentliggöras i god tid före årsstämman 2024 och kommer att inkluderas i de dokument som finns upplagda under ÅRSSTÄMMAN på denna sajt.

Valberedningens Filer
Valberedningens motiverade yttrande 2023
Visa mer filer