Finansiell kalender

Om du har frågor relaterat till vår finansiella kalender vänligen kontakta communications@mtg.com

20 Jul 2022
Kvartalsrapport Kv2 2022
26 Oct 2022
Kvartalsrapport Kv3 2022
09 Feb 2023
Bokslutskommuniké 2022