Finansiell kalender

Om du har frågor relaterat till vår finansiella kalender vänligen kontakta communications@mtg.com

24 Apr 2024
Kvartalsrapport Kv1 2024
16 May 2024
Årsstämma 2024
18 Jul 2024
Kvartalsrapport Kv2 2024
24 Oct 2024
Kvartalsrapport Kv3 2024