Finansiell kalender

Om du har frågor relaterat till vår finansiella kalender vänligen kontakta communications@mtg.com

07 Feb 2022
Kvartalsrapport Kv4 2021
27 Apr 2022
Kvartalsrapport Kv1 2022
08 Jun 2022
Årsstämma 2022
20 Jul 2022
Kvartalsrapport Kv2 2022
26 Oct 2022
Kvartalsrapport Kv2 2022