Finansiell kalender

Maj 22 2018 tisdag

Årsstämma 2018 / Hotel Rival, Stockholm

Dokumentation och ytterligare information om när och hur man anmäler sig kommer att publiceras i god tid före årsstämman.

Jul 18 2018 onsdag

Kvartalsrapport Kv2

Okt 23 2018 tisdag

Kvartalsrapport Kv3

×