Finansiell kalender

Om du har frågor relaterat till vår finansiella kalender vänligen kontakta oliver.carra@mtg.com.

25 Feb 2021
Kvartalsrapport Kv4 2020
13 Apr 2021
Årsredovisning samt CR-rapport 2020
29 Apr 2021
Kvartalsrapport Kv1 2021
18 May 2021
Årsstämma 2021
20 Jul 2021
Kvartalsrapport Kv2 2021
28 Jul 2021
Extra bolagsstämma
28 Oct 2021
Kvartalsrapport Kv3 2021
Kapitalmarknadsdag