Finansiell kalender

Mar 11 2019 måndag

Kapitalmarknadsdag NENT Group

Mar 12 2019 tisdag

Kapitalmarknadsdag MTG

Maj 09 2019 torsdag

Kvartalsrapport Kv1

Maj 21 2019 tisdag

Årsstämma 2019

Dokumentation och ytterligare information om när och hur man anmäler sig kommer att publiceras i god tid före årsstämman.

Jul 22 2019 måndag

Kvartalsrapport Kv2

Okt 29 2019 tisdag

Kvartalsrapport Kv3

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×