Finansiell kalender

Om du har frågor relaterat till vår finansiella kalender vänligen kontakta communications@mtg.com

20 Jul 2022
Kvartalsrapport Kv1 2023
17 May 2023
Årsstämma 2023
20 Jul 2023
Kvartalsrapport Kv2 2023
25 Oct 2023
Kvartalsrapport Kv3 2023