Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Styrelsen

ÖVERSIKT

Bolagsstyrningen av MTG och koncernen sker genom flera organ. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland annat med avseende på styrelsens sammansättning och genom val av externa revisorer. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis genom dess Revisionskommitté och Ersättningskommitté och genom MTG:s VD. VD:n ansvarar för och leder koncernens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Översiktsfiler
Bolagsstyrningsrapport 2019
Visa mer filer
Simon Duffy
Styrelseordförande

Simon var styrelseordförande i Tradus plc fram till bolagets försäljning i mars 2008 och vice styrelseordförande intl:Telewest fram till 2007 efter att ha börjat som VD 2003.

Simon har också varit finanschef på Orange SA, VD på End2End AS, en specialist på trådlös datatrafik, VD och vice styrelseordförande i WorldOnline International BV, samt vice ordförande och VD i EMI Group plc. Han är för närvarande tillförordnad styrelseordförande i Viaplay Group AB och styrelseledamot i Avianca Group International Limited. Han är också styrelseordförande i Manchester Metropolitan University.

Simon har en Masterexamen från University of Oxford och en MBA från Harvard Business School.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav

Gerhard Florin
Styrelseledamot

Gerhard har arbetat i över 25 år i underhållnings- och spelbranschen. Gerhard har tidigare suttit i styrelserna för Codemasters plc, Funcom, Kobojo och King Digital Entertainment, och var styrelseordförande i sistnämnda bolag mellan 2014 och 2016. Mellan 2006 och 2010 var Gerhard EVP och General Manager för förlagsverksamheten på Electronic Arts, där han ansvarade för bolagets internationella förlagsverksamhet. Dessförinnan innehade han olika befattningar i Electronic Arts tyska och brittiska verksamheter. Innan Gerhard började på Electronic Arts arbetade han på Bertelsmann Music Group och McKinsey.

Gerhard är för närvarande styrelseordförande i InnoGames GmbH (ett av MTG:s dotterbolag).

Gerhard har en masterexamen och en doktorsexamen i nationalekonomi från Augsburgs universitet i Tyskland.

Ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav

Liia Nõu
Styrelseledamot

Liia är för närvarande VD för Pandox, en ledande hotellfastighetsägare noterad på Nasdaq Stockholm. Innan Liia tillträdde rollen som VD för Pandox 2021 var hon CFO från det att hon började på Pandox 2007. Liia har också innehaft CFO-roller på GE Money Bank Nordics & Baltics, en världsomspännande finansservice- och bankkoncern, från 2002 till 2007, CFO på Song Networks, en leverantör av IP-baserade kommunikationslösningar till affärskunder i Norden, från 2000 till 2002, CFO på Icon Medialab, en rådgivningsverksamhet på nätet, från 1997 till 1999, CFO på Tele2 från 1995 till 1997 samt finanschef och kassör på Q8 från 1988 till 1995.

Liia har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Ordförande i revisionsutskottet

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav

Susanne Maas
Styrelseledamot

Susanne är en framstående HR-specialist med en gedigen bakgrund av ledarskap inom olika sektorer. Senast var Susanne Chief Human Resources Officer på myneva, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för välfärdssektorn. Innan Susanne började på myneva 2022 hade hon ledande befattningar inom HR på InnoGames, MTG:s största dotterbolag och en av Europas mest inflytelserika utvecklare och utgivare av mobil- och onlinespel, mellan 2012 och 2022, och innan dess var hon programsamordnare på Bechtel International Centre vid Stanord University från 2008 till 2012 och har även varit HR och PR-chef på Katholisches Kinderkrankenhaus Wilhelmstift i Hamburg från 2001 till 2007.

Susanne har en MA i International Relations, Administration Science and Organizational Change från Universität Konstanz.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och inte i förhållande till bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav

Chris Carvalho
Styrelseledamot

Chris har stor erfarenhet som rådgivare och styrelseledamot för flera gaming och startup-bolag. Chris var under fyra år COO på Kabam, en utgivare av mobilspel, och tio år på Lucasfilm, där han var ansvarig för affärsutveckling och drev bolagets internetdivision, StarWars.com. Chris har även varit styrelseledamot i G5 Entertainment, utgivaren av mobilspel som är noterad på Nasdaq Stockholm. Chris är för närvarande styrelseledamot i Roblox, en onlinebaserad användargenererad gamingplattform och ett system för spelskapande noterad på New York Stock Exchange, och är därtill rådgivare till olika startup-bolag i gränslandet mellan underhållning och teknik.

Chris har en MBA från UCLA’s Anderson School of Management och en Bachelor of Science från University of California, Berkeley

Ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav

Simon Leung
Styrelseledamot

Simon är baserad i Hongkong och har omfattande erfarenhet av att arbeta med internationella bolag och leda deras verksamhet i Kina och Asien-Stillahavsregionen. Han var Microsofts styrelseordförande och VD i region Kina 2008–2012, och var VD för Motorola Asia-Pacific 1999–2008. Simon har sedan i mars 2015 varit vice ordförande och styrelseledamot i NetDragon Websoft Holdings Limited, ett spel- och utbildningsteknikbolag noterat på Hong Kong Stock Exchange. Han är sedan december 2023 ordförande i Mynd.ai Inc., ett AI utbildningsföretag noterat på NYSE American. Därtill är Simon oberoende styrelseledamot i PuraPharm Corporation Limited, ett bolag noterat på Main Board of the Stock Utbyte av Hong Kong Limited.

Simon erhöll en Bachelor of Arts och en Honorary Doctorate in Laws från University of Western Ontario, Kanada 1978 respektive 2005, samt en Doctorate in Business Administration vid Hong Kong Polytechnic University 2007.

Ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav

Florian Schuhbauer
Styrelseledamot

Florian är co-CIO och Founding Partner på AOC. Florian inledde sin karriär på Dresdner Kleinwort Benson med befattningar inom riskhantering och aktieanalys. Han var sedan med och grundade Newtron AG, ett mjukvaruföretag som optimerar strategiska inköpsprocesser. Efter försäljningen av Newtron blev Florian CFO och EVP på DHL Global Mail i USA. Efter DHL började han på General Capital Group/Active Value Investors där han fokuserade på att anlägga ett private equity perspektiv på börsbolag och började senare på Triton Partners där han byggde upp public equity-verksamheten innan han grundade AOC. Florian har haft ett stort antal styrelseuppdrag och är för närvarande vice styrelseordförande i Vita 34 AG, styrelseledamot och ordförande i revisionsutskottet i NFON AG samt styrelseledamot i CI Games SE och H2Apex Group SCA.

Florian har en masterexamen från Frankfurt School of Ekonomi och ledning inom Ekonomi och Näringsliv Administration.

Ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen, inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav