Bolagsstyrning

Bolagsstyrning
Styrelsen

ÖVERSIKT

Bolagsstyrningen av MTG och koncernen sker genom flera organ. På årsstämman utövar aktieägarna sin rösträtt bland annat med avseende på styrelsens sammansättning och genom val av externa revisorer. Styrelsens arbetsuppgifter bereds delvis genom dess Revisionskommitté och Ersättningskommitté och genom MTG:s VD. VD:n ansvarar för och leder koncernens löpande verksamhet i enlighet med styrelsens riktlinjer.

Översiktsfiler
Bolagsstyrningsrapport 2019
Visa mer filer
Simon Duffy
Styrelseordförande

Simon var arbetande styrelseordförande i Tradus plc fram till bolagets försäljning i mars 2008. Simon var också vice styrelseordförande i ntl:Telewest fram till 2007 efter att ha börjat som VD 2003. Simon var finanschef på Orange SA, VD på End2End AS, en specialist på trådlös datatrafik, VD och vice styrelseordförande i WorldOnline International BV, och har haft ledande befattningar i EMI Group plc och Guinness plc. Simon har också varit styrelseordförande i Bwin.party digital entertainment plc och Mblox Inc. samt styrelseledamot i Millicom International Cellular och Avito AB.

Simon är för närvarande styrelseordförande i Telit Communications Plc och YouView TV Ltd, styrelseordförande i Manchester Metropolitan University samt styrelseledamot i Wizz Air Holdings Plc, Nordic Entertainment Group och Oger Telecom Limited. Simon har en Masterexamen från University of Oxford och MBA från Harvard Business School.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 12 000 MTG B-aktier aktier per 31 juli 2021.

Natalie Tydeman
Styrelseledamot

Mellan 2007 och 2016 var Natalie på GMT Communications Partners, en av Europas ledande private equity-specialister inom media- och kommunikationssektorn, där hon blev Partner 2010 och efter det befordrad till Senior Partner 2014. Natalie hjälpte till att lansera Excites europeiska verksamhet, bygga upp Discovery Communications europeiska internetverksamhet, var Managing Director på Fox Kids Europes Online & Interactive-division och som Senior Vice President ledde hon Fremantle Medias diversifiering av sin verksamhet och bolagets riskkapitalinvesteringar.

Natalie är för närvarande Senior Investment Director på Kinnevik AB (publ). Natalie är även styrelseledamot i Nordic Entertainment Group och FutureLearn Ltd. Natalie har en Bachelor of Arts i matematik från University of Oxford och en MBA från Harvard Business School.

Ledamot i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 0 MTG-aktier per 31 juli 2021.

Gerhard Florin
Styrelseledamot

Gerhard har arbetat i över 20 år i underhållnings- och spelbranschen. Gerhard har tidigare suttit i styrelserna för Codemasters plc, Funcom, Kobojo och King Digital Entertainment, och var styrelseordförande i sistnämnda mellan 2014 och 2016. Mellan 2006 och 2010 var Gerhard EVP och General Manager för förlagsverksamheten på Electronic Arts, där han ansvarade för bolagets internationella förlagsverksamhet. Dessförinnan innehade han olika befattningar i Electronic Arts tyska och brittiska verksamheter. Innan Gerhard började på Electronic Arts arbetade han på Bertelsmann Music Group och McKinsey.

Gerhard är också styrelseledamot i MTGs dotterbolag InnoGames. Gerhard har en masterexamen och en doktorsexamen i nationalekonomi från Augsburgs universitet i Tyskland.

Ordförande i ersättningsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 0 MTG-aktier per 31 juli 2021.

Liia Nõu
Styrelseledamot

Liia Nõu är för närvarande VD för Pandox, en ledande ägare av hotellfastigheter noterad på Nasdaq Stockholm. Hon är sedan det sista kvartalet 2022 adjungerad styrelseledamot i MTG. Innan Liia tillträdde rollen som VD för Pandox 2021 var hon CFO, från det att hon började på Pandox 2007, och hade innan det ledande befattningar som CFO på GE Money Bank Nordics & Baltics, en global koncern inom bank- och finanssektorn från 2002 till 2007, CFO på Song Networks, en leverantör av IP-baserade kommunikationslösningar till nordiska företagskunder, från 2000 till 2002, CFO på Icon Medialab, en online konsultverksamhet, från 1997 till 1999, CFO på Tele2 från 1995 till 1997 samt som finance manager and treasurer på Q8 från 1998 till 1995. Liia har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 0 MTG-aktier per 31 mars 2023.

Susanne Maas
Styrelseledamot

Susanne Maas är Chief Human Resources Officer på myneva, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för välfärdssektorn. Innan Susanne började på myneva hade hon ledande befattningar inom HR på MTGs största dotterbolag, och en av Europas mest inflytelserika utvecklare och utgivare av mobilspel och onlinespel, InnoGames mellan 2012 och 2022. Innan dess var hon programsamordnare på Bechtel International Centre vid Stanford University från 2008-2012 och har även varit HR- och PR-chef vid Catholic Children’s Hospital Wilhelmstift i Hamburg från 2001 till 2007. Susanne har en MA in International Relations, Administration Science and Organisational Change från University of Konstanz.

Inte oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen och inte oberoende i förhållande till bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 0 MTG-aktier per 31 mars 2023.

Chris Carvalho
Styrelseledamot

Chris Carvalho har stor erfarenhet som rådgivare och styrelseledamot för flertalet spel och startup-företag. Chris var under fyra år mellan 2010 och 2013 COO på Kabam och tio år på Lucasfilm, där han var ansvarig för affärsutveckling och drev bolagets internetdivision, StarWars.com. Chris har även varit styrelseledamot för G5 Entertainment, en global utvecklare och utgivare av free-to-play-spel till mobiltelefoner och surfplattor som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Chris är för närvarande styrelseledamot i Roblox och Rogue Games samt rådgivare till Chalk, Specifio, MTGx gaming och 4D Sight. Chris har en MBA från UCLA Anderson School of Management och en Bachelor of Science från University of California, Berkeley.

Ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 2 500 MTG B-aktier per 31 juli 2021.

Simon Leung
Styrelseledamot

Simon Leung är för närvarande baserad i Hongkong och har en bred erfarenhet från att arbeta med och leda internationella bolagsverksamheter i Kina samt i asiatiska Stillahavsregionen. Han var styrelseordförande och VD för Microsoft i Kina 2008–2012 och koncernchef för Motorola Asien-Stillahavet 1999–2008. Simon är för närvarande vice styrelseordförande och arbetande styrelseledamot i NetDragon Websoft Holdings Limited, ett börsnoterat bolag som är ledande inom skapande och utveckling av flera internet- och mobilplattformar, inklusive Kinas främsta onlinebaserade spelportal, 17173.com, och Kinas mest inflytelserika plattform för appar för smarttelefoner, 91 Wireless, som numera ägs av Baidu. Han är även styrelseordförande för Edmodo, Inc., ett start-up bolag inom teknik för e-lärande, JumpStart Games, Inc., ett familjeinteraktivt underhållningsbolag, och Promethean World Limited, ett interaktivt teknikföretag med fokus på utbildningssektorn.

Simon Leung erhöll sin Bachelor of Arts samt titeln hedersdoktor i juridik från University of Western Ontario i Kanada 1978 respektive 2005, samt en doktorsexamen i företagsekonomi från Hong Kong Polytechnic University 2007. Han reser regelbundet till Europa för att besöka dotterbolag till de bolag i vilka han är verksam.

Ledamot i revisionsutskottet.

Oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och bolagets större ägare.

Direkt och indirekt innehav: 0 MTG aktier per 31 juli 2021.