Aktien

Aktiekurs

Utdelning

Styrelsen har antagit en utdelningspolicy, där minst 30 procent av nettoresultatet per år från kvarvarande verksamheter kommer att delas ut till aktieägarna i form av en årlig ordinarie utdelning. MTG är ett av Europas snabbast växande TV-bolag och behöver upprätthålla en god finansiell position för att ta tillvara på möjligheter när dessa uppstår. Bolaget anser dock även att aktieägare på ett direkt och konsekvent sätt bör kunna dra nytta av bolagets starka förmåga att generera kassaflöden. 

2017
Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 12,00 kronor per aktie ska betalas ut till aktieägarna och att torsdagen den 11 maj 2017 ska vara avstämningsdag. Utdelningen betalades ut tisdagen den 16 maj 2017.

2016
Årsstämman beslutade att en ordinarie utdelning om 11,50 kronor per aktie ska betalas ut till aktieägarna och att torsdagen den 26 maj 2016 ska vara avstämningsdag. Utdelningen betalades ut tisdagen den 31 maj 2016.

2015
Årsstämman 2015 godkände att en ordinarie utdelning om 11,00 kronor per aktie betalas ut till aktieägare, med avstämningsdagen satt till torsdagen den 21 maj 2015. Utdelningen betalades ut tisdagen den 26 maj 2015.

2014
Årsstämman 2014 godkände att en ordinarie utdelning om 10,50 kronor per aktie betalas ut till aktieägare, med avstämningsdagen satt till fredagen den 16 maj 2014. Utdelningen betalades ut onsdagen den 21 maj 2014.

2013
Årsstämman 2013 beslutade att en ordinarie utdelning på 10 kronor per aktie betalas till aktieägare på avstämningsdagen. Avstämningsdag är den 17 maj 2013 med betalning den 22 maj 2013. 

2012
Årsstämman 2012 godkände att en ordinarie utdelning om 9 kronor per aktie betalas ut till aktieägare, med avstämningsdagen satt till fredagen den 11 maj 2012. Utdelningen betalades ut onsdagen den 16 maj 2012.

2011
Årsstämman 2011 beslutade att en ordinarie utdelning på 7,50 kronor per aktie betalas till aktieägare på avstämningsdagen. Avstämningsdag är den 23 maj 2011 med betalning den 26 maj 2011. 

2010
2010 delade MTG ut aktierna i CDON Group AB till sina aktieägare.
Årsstämman 2010 godkände styrelsens förslag om en utdelning om 5,50 kronor per aktie, totalt 366 miljoner kronor, att betalas ut till aktieägarna med 20 maj 2010 som avstämningsdag. Det var den fjärde årliga kontantutdelningen till MTG:s aktieägare.

2009
Årsstämman 2009 godkände styrelsens förslag om en utdelning om fem kronor per aktie, totalt 329 miljoner kronor, att betalas ut till aktieägarna med 14 maj 2009 som avstämningsdag. Det var den tredje årliga kontantutdelningen till MTG:s aktieägare. 

2008
Årsstämman 2008 godkände styrelsens förslag om en ordinarie utdelning på fem kronor per aktie och en extraordinär utdelning på tio kronor per aktie, totalt 983 miljoner kronor, att betalas ut till aktieägarna med 19 maj 2008 som avstämningsdag. 

2007
2007 godkände årsstämman den första kontantdelningen, på 7,50 kronor, totalt 503 miljoner. 

2006
2006 skiftade MTG ut aktier i Metro International S.A. till sina aktieägare. 

Aktieägare och ägarstruktur

 

Analytiker

Carnegie Mikael Laséen

Email: mikael.laseen@carnegie.se

DNB Nor ASA Martin Arnell

E-mail: martin.arnell@dnb.se

Goldman Sachs Lisa Yang

Email: lisa.yang@gs.com

Handelsbanken Rasmus Engberg

Email: raen01@handelsbanken.se

Morgan Stanley Julia Matoshchuk

Email: Julia.Matoshchuk@morganstanley.com

SEB Victor Höglund

Email: victor.hoglund@seb.se

Nordea Henrik Nilsson

E-mail: henrik.p.nilsson@nordea.com

Pareto Stefan Wård

E-mail: stefan.ward@paretosec.com

Kepler Cheuvreux Stefan Billing

Email:  sbilling@keplercheuvreux.com

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×