Valberedningen föreslår en tredje ny styrelseledamot inför årsstämman 2020

Valberedningen föreslår en tredje ny styrelseledamot inför årsstämman 2020

Stockholm
May 12, 2020
19.55 CEST
STOCKHOLM, 12 maj 2020 — Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) offentliggör i dag att, utöver de tidigare till val föreslagna styrelseledamöterna Marjorie Lao och Chris Carvalho, föreslår valberedningen, som framgår i valberedningens pressmeddelande från 24 april 2020, val av en tredje ny styrelseledamot - Dawn Hudson.

Det fullständiga förslaget till styrelse i MTG, det motiverade yttrandet samt information om samtliga personer som föreslås som styrelseledamöter finns tillgängliga på MTG:s webbplats, www.mtg.com.

Som framgår av MTGs pressmeddelande från 24 april 2020, hade valberedningen identifierat och, med förbehåll för formella godkännanden, knutit till sig en sjunde kandidat till styrelsen. Relevanta godkännanden har nu erhållits, och valberedningen presenterar därmed en tredje ny föreslagen styrelseledamot inför årsstämman 2020 - Dawn Hudson.

Dawn Hudson är konsult och styrelseledamot i NVIDIA, ett visuellt datorteknik-bolag fokuserat på bland annat datorspel noterat på Nasdaq i USA, och styrelseledamot i Interpublic, ett av världens ledande företag inom reklam och marknadsföringstjänster noterat på New York-börsen. 2014-2018 var Dawn Hudson EVP och Chief Marketing Officer på National Football League (NFL), där hon bland annat var ansvarig för att bygga NFLs varumärke och drev såväl planeringen som genomförandet av alla större NFL-evenemang. Innan hon började på NFL var Hudson vice ordförande för strategikonsultbolaget Parthenon Group, där hon byggde upp och drev Parthenons konsumentgrupp med fokus på sektorerna mat-, dryck- och restaurang, och hon har även haft seniora befattningar på PepsiCo under mer än 10 års tid, inklusive VD och koncernchef för Pepsi-Cola North America och VD för PepsiCo Foodservices.

Efter att ha formellt nominerat Dawn Hudson till MTGs styrelse, föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sju ledamöter och val av följande personer till styrelseledamöter i MTG för tiden intill slutet av nästa årsstämma: David Chance, Simon Duffy, Gerhard Florin, Natalie Tydeman, Marjorie Lao, Chris Carvalho och Dawn Hudson.

Valberedningen föreslår att nivån för styrelsearvode per ledamot förblir oförändrad, men tillskottet av en sjunde styrelseledamot, och att Hudson kommer att ansluta som en fjärde medlem i styrelsens revisionsutskott, kommer att öka det totala styrelsearvodet från 4 190 000 kronor (2019: fem styrelseledamöter och tre ledamöter i revisionsutskottet) till 5 320 000 kronor.

Joachim Spetz, valberedningens ordförande, kommenterade: “Valberedningen är nöjd med att Dawn Hudson nu accepterat att tillträda MTGs styrelse. Hudson har en lång bakgrund inom marknadsföring och varumärken, och tillför särskild expertis om hur större sportevenemang organiseras, genomförs och marknadsförs som hon tar med sig från sina erfarenheter från de åren hon arbetade på NFL, ett av världens mest välkända sportvarumärken. Detta kommer att vara ett stort stöd när MTG fortsätter att expandera och växa sina varumärken och arenor för e-sport.”

Joachim Spetz fortsatte: “I arbetet med att utveckla sammansättningen av kompetenser och erfarenheter som återfinns på styrelsenivå för att i än större utsträckning matcha MTG:s strategiska prioriteringar, har valberedningen identifierat och lyckats knyta till sig tre personer som kommer att tillföra erfarenheter och expertis inom områden som kompletterar styrelsen – Marjorie Lao, Chris Carvalho och Dawn Hudson, och därför beslutat att föreslå en utökning av styrelsen från fem till sju ledamöter. Dessa tre kandidater kommer att tillföra 20 års erfarenhet av internationella chefsbefattningar med ansvar för finansfrågor, mer djupgående insikter om kombinationen av underhållning och teknologi, samt ett strategiskt och operationellt perspektiv på större sportevenemang.”

Valberedningen består av Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder, David Marcus, utsedd av Evermore Global Advisors, LLC samt styrelsens ordförande David Chance.

Informationen lämnades för offentliggörande den 12 maj 2020 klockan 19:55 CEST.

****

För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, Public Relations Director Direkt: +46 (0) 70-464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com

Nå oss:  communications@mtg.com Högupplösta pressbilder för medier: Flickr Följ oss:  mtg.com / Twitter / LinkedIn

***

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’och ‘MTGB’).