Påverkan av den pågående Coronaviruspandemin samt uppdatering av strategiöversynen

Påverkan av den pågående Coronaviruspandemin samt uppdatering av strategiöversynen

Stockholm
March 25, 2020
14.13 CET
STOCKHOLM, 25 Mars 2020 kl. 14.13 CET — Modern Times Group MTG AB (MTG eller koncernen) offentliggör i dag en preliminär bedömning av hur den pågående Coronaviruspandemin förväntas påverka bolagets esport- och gamingvertikaler, samt den pågående strategiöversynen av gamingvertikalen. Medan försäljning och vinst inom esportvertikalen förväntas påverkas negativt fortsätter gamingvertikalen att leverera goda resultat. MTG bekräftar sin avsikt att avyttra sin gamingvertikal antingen genom försäljning eller notering på Nasdaq First North Growth Market. Koncernen är fortsatt välfinansierad med en kassa om 1,8 miljarder kronor vid utgången av det fjärde kvartalet 2019.

 Förväntad påverkan av Coronaviruspandemin på MTG:s esportvertikal, som under 2019 utgjorde 40 procent av koncernens försäljning Nya riktlinjer och regler från regeringar och myndigheter för att stoppa spridningen av det nya Coronaviruset har inneburit en avsevärd påverkan på MTG:s esportvertikal, vars verksamheter bygger på stora live-evenemang med omfattande medierättigheter, varumärkespartnerskap och stor publik som köper både biljetter och souvenirer på plats. Eftersom esport är en i grunden digital produkt har MTG med sina portföljbolag möjligheten att kompensera för en negativ påverkan på live-evenemangen: tävlingar och turneringar övergår nu från att vara liveproduktioner med publik till att helt genomföras digitalt och online vilket innebär både att underhållningen även fortsatt kan göras tillgänglig för publiken men också att nya affärsmöjligheter uppstår. Försäljningen i esportvertikalen förväntas att få en sammanlagd nedgång på mellan 35-45 procent H1 2020, jämfört med samma period 2019. Detta är framförallt ett resultat av att evenemang inom Own & Operated (O&O) och Esport Services (ESS) antingen blivit inställda, flyttade till att ske endast online eller uppskjutna till 2H 2020 samt H1 2021. Försäljningen i Kv1 2020 förväntas minska med cirka 25 procent jämfört med samma period 2019. Att behöva genomföra utlovade evenemang utan möjlighet till publik alternativt att behöva ställa in evenemang med kort varsel, innebär att möjligheterna till kostnadsbesparingar är begränsade under kvartalet. Från och med Kv2 2020 kommer ESL och Dreamhack vidta åtgärder för att sänka både rörliga och fasta kostnader. Besparingarna bedöms uppgå till minst 150 miljoner SEK för H1 2020 och vidtas för att säkra verksamhetens kontinuitet och framtida potential när den nuvarande krisen är över. Baserat på antagandet att live-evenemang kommer att tillåtas med start i Kv3 2020, förväntar sig MTG ett förbättrat resultat för verksamheten under H2 2020. En bidragande orsak är att tidigare uppskjutna evenemang förväntas genomföras för såväl ESL som DreamHack. Förväntad påverkan av Coronaviruspandemin på MTG:s gamingvertikal, som under 2019 utgjorde 40 procent av koncernens försäljning I Kv1 2020 fortsatte MTG:s gamingvertikal, som utgjorde 60 procent av koncernens intäkter 2019, att utvecklats väl med stabil tillväxt av dagliga aktiva användare (Daily Active Users, DAU) och stark utveckling för genomsnittlig försäljning per dagliga aktiva användare (Average Revenue Per Daily Active User, ARPDAU). Denna motståndskraft tyder på att InnoGames och Kongregate är mindre exponerade mot konsekvenserna från den pågående pandemin. Påverkan av Coronaviruspandemin på strategiöversynen av gamingvertikalen

MTG har efter offentliggörandet av strategiöversynen i oktober 2019 erhållit ett stort intresse för gamingvertikalen från såväl strategiska som finansiella aktörer. Det är fortsatt styrelsen åsikt att en uppdelning av koncernens gamingvertikal från dess esportvertikal – som skulle möjliggöra för respektive verksamhet att etablera sin egen finansiella struktur och anta strategiska målsättning oberoende av varandra – är det bästa sättet att maximera aktieägarvärde. Denna uppdelning kan antingen uppnås genom en försäljning av gamingvertikalen eller en notering på Nasdaq First North Growth Market. Ofrånkomligen så har Coronaviruspandemin inneburit viss störning för strategiöversynen och beslutet om bäst väg framåt för en delning av bolaget kommer att tas så snart aktiemarknaden har stabiliserats och bolaget kan presentera två starka investeringsmöjligheter.

Finansiell ställning och förslag om återköp av aktier

MTG har en stark finansiell ställning med en nettokassa som uppgick till 1,8 miljarder kronor vid utgången av 2019. Styrelsen kommer att föreslå till årsstämman att godkänna ett återköpsmandat på upp till 10 procent av emitterat aktiekapital, som kan användas fram till och med årsstämman 2021. Styrelsen har med det sagt ingen intention att påbörja ett sådant återköp före dess att den pågående pandemin har kommit under kontroll.

MTGs kapitalmarknadsdag flyttas på grund av Coronaviruspandemin

Då nya riktlinjer och regler från regeringar och myndigheter för att stoppa spridningen av det nya Coronaviruset har påverkat möjligheten att resa, har MTG beslutat att flytta sin kapitalmarknadsdag till den 9 oktober 2020. Platsen för evenemanget kommer fortfarande att vara New York.

”Vi levererar på en trestegsplan i denna svåra tid, med ambitionen att komma ut ännu starkare och mer etablerade som ledande inom esport, att bibehålla kontinuitet i vår affärsverksamhet, och att säkerställa operationell effektivitet där vi fortsätter att identifiera affärsmöjligheter. Centralt i alla beslut fattade av MTG, ESL och DreamHack har varit hälsa och säkerhet hos medarbetarna, fansen, lagen och våra kunder – det är vår prioritet även framöver”, säger MTG:s VD och koncernchef Jørgen Madsen Lindemann.

I nuläget kommer inte MTG att lämna någon prognos för helåret 2020.

Denna information är sådan information som MTG är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Information lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 mars 2020 klockan 14.13 CET.

För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direkt: +46 (0) 702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, Public Relations Director Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com Nå oss: communications@mtg.com Högupplösta pressbilder för medier: Flickr Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn  

****

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB(publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’). 

Ladda ned press filerna:
Release