Inbjudan till telefonkonferens för Kv4 2021 oktober - december

Inbjudan till telefonkonferens för Kv4 2021 oktober - december

Stockholm
January 31, 2022
14.00 CET
STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (”MTG”)(publ.) offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet 2021 måndagen den 7 februari kl. 14.00 CET.

En telefonkonferens kommer att hållas samma dag kl. 15.00 CET vid vilken Koncernchef och VD Maria Redin medverkar tillsammans med Finanschef Lars Torstensson.

För att delta, vänligen ring in genom något av nedanstående nummer:

Sweden, Stockholm +46 (0) 856 618 467
United Kingdom +44 (0) 844 481 9752
United States, New York +1 646 741 3167
Std International Dial-In: +44 (0) 2071 928338
SCROLL FOR MORE

Accesskod: 718 735 2

Det går också att lyssna på telefonkonferensen och ta del av presentationen på länk: https://edge.media-server.com/mmc/p/tfm5zavb

Vänligen notera att frågor endast kan ställas av deltagare som ringer in till konferenssamtalet

För mer information: Anton Gourman, VP Communicatons Direct: +44 7791 138 486, anton.gourman@mtg.com Follow us: mtg.com / Twitter / LinkedIn

***  

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.) (www.mtg.com) är ett strategiskt förvärvs- och driftsbolag inom gaming- och esportunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
SWE MTG Kv4 inbjudan konferenssamtal