Årsstämma 2015

Maj 19 tisdag

Ärenden för årsstämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag senast sju veckor före årsstämman (senast 31 mars 2015), för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Skicka förslag till Company Secretary, Modern Times Group MTG AB, Årsstämman, Box 2094, SE-103 13 Stockholm.

Valberedning

I enlighet med den ordning för valberedningen som antogs vid MTGs årsstämma 2014 har en valberedning sammankallats. Valberedningen sammankallas av Cristina Stenbeck och består av de största ägarna i Modern Times Group MTG AB. Valberedningen består av Cristina Stenbeck, Investment AB Kinnevik, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Erik Durhan, Nordea Fonder. Valberedningens medlemar kompenseras inte för sitt arbete. Valberedningen kommer att lämna in sitt förslag för styrelsens medlemmar och ordförande för godkännande på årsstämman 2015. Aktieägare som vill föreslå kandidater till Modern Times Group MTG ABs styrelse bör lämna in förslag skriftligen.

Klicka här för att registrera er för årsstämman och för att hitta all relevant dokumenation och material.

Ärenden för årsstämman

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på årsstämman skall inkomma med skriftligt förslag senast sju veckor före årsstämman (senast 31 mars 2015), för att garantera att ärendet kan inkluderas i kallelsen till årsstämman. Skicka förslag till Company Secretary, Modern Times Group MTG AB, Årsstämman, Box 2094, SE-103 13 Stockholm.

Valberedning

I enlighet med den ordning för valberedningen som antogs vid MTGs årsstämma 2014 har en valberedning sammankallats. Valberedningen sammankallas av Cristina Stenbeck och består av de största ägarna i Modern Times Group MTG AB. Valberedningen består av Cristina Stenbeck, Investment AB Kinnevik, Marianne Nilsson, Swedbank Robur Fonder och Erik Durhan, Nordea Fonder. Valberedningens medlemar kompenseras inte för sitt arbete. Valberedningen kommer att lämna in sitt förslag för styrelsens medlemmar och ordförande för godkännande på årsstämman 2015. Aktieägare som vill föreslå kandidater till Modern Times Group MTG ABs styrelse bör lämna in förslag skriftligen.

Klicka här för att registrera er för årsstämman och för att hitta all relevant dokumenation och material.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×