Årsstämma 2024

Årsstämman kommer att hållas i Stockholm den 16 maj 2024.

Anmäl dig till bolagsstämman eller avge din poströst digitalt här:

  1. Poströstning via BankID
  2. Webbanmälan

 

För poströstning utan BankID, vänligen följ instruktionerna som anges i poströstningsformuläret som finns tillgängligt nedan

Files
Kallelse till årsstämma 2024
Visa mer filer