VIASAT SLÄCKER NED GAMMAL KRYPTERINGSSIGNAL

VIASAT SLÄCKER NED GAMMAL KRYPTERINGSSIGNAL

Stockholm
September 13, 2004
10.25 CEST

VIASAT SLÄCKER NED GAMMAL KRYPTERINGSSIGNAL Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att Viasat har släckt ned den gamla Viaccess-krypteringen för sina premiumabonnenter i Norden (Sverige, Norge, Danmark och Finland). Detta är en följd av den framgångsrika migrationen till den nya säkra krypteringstekniken VideoGuard, som tillhandahålls av NDS, på Viasats digitala satellit-TV-plattform. Beslutet att släcka ned den gamla signalen gör piratkorten oanvändbara då pirater inte längre har möjlighet att titta på Viasats premiumutbud av TV-kanaler. Viasat sänder både sina egna TV-kanaler och tredjeparts-kanaler via satellit och hade vid utgången av det andra kvartalet 436 000 premiumabonnenter. Migrationen har skett genom nedladdning av mjukvara direkt till abonnenternas digitalboxar och genom distribution av nya programkort. Endast 22.000 av Viasats existerande premiumabonnenter kvarstår att migreras till den nya krypteringstekniken. Viasat tänker också stänga av den gamla krypteringen för sina digitala basabonnenter i Norden så fort det är möjligt. NDS tillhandahåller idag sin säkra krypteringsteknik till 34 betal-TV-plattformar med 44 miljoner abonnenter runt om i världen, och skyddar därmed årligen abonnemangsintäkter på 20 miljarder amerikanska dollar. Hans-Holger Albrecht, MTGs VD och koncernchef, säger i en kommentar:" Projektet har genomförts enligt plan och det är en av de första gångerna en satellit-TV-operatör migrerat sina abonnenter till en ny krypteringteknik. Vi har genomfört migrationen till en låg kostnad samtidigt som det har skett på enklast möjliga sätt för våra kunder. "Viasat har sänt sina digitala kanalpaket med både den nya krypteringstekniken VideoGuard från NDS, och den gamla krypteringen och VideoGuard är en säker teknik. Implementeringen förväntas således eliminera piratverksamheten på Viasats betal-TV-plattform. Vi har även stärkt vårt betal-TV-utbud ytterligare med nya sport- och filmkanaler och Viasat fortsätter att vara prisledande på samtliga sina marknader." För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB är ett internationellt medieföretag med verksamheter i mer än 30 länder. Den huvudsakliga verksamheten är fri- och betal-TV i Skandinavien, Baltikum, Ungern och Ryssland. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Norden och Baltikum, och har fri-TV-verksamheter i Ryssland och Ungern. MTG driver även det största kommersiella radionätverket i norra Europa och är ett ledande företag inom produktion av reality-TV. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2004/09/13/20040913BIT20460/wkr0001.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf