Valberedningen i MTGs förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i MTGs förslag till val av styrelseledamöter

Stockholm
April 19, 2016
08.30 CEST
Inför årsstämman i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) som hålls tisdagen den 24 maj 2016 föreslår valberedningen i MTG omval av styrelseledamöterna David Chance, Joakim Andersson, Simon Duffy och Bart Swanson, samt val av Donata Hopfen och John Lagerling till nya styrelseledamöter. Valberedningen föreslår även omval av David Chance till styrelsens ordförande. Michelle Guthrie och Alexander Izosimov har beslutat att avböja omval.

Donata Hopfen är sedan maj 2014 förlagsdirektör och verkställande direktör för BILD Group som är Europas största tidning och Tysklands största digitala nyhetsportal. Donata var tidigare verkställande direktör för BILDs digitala verksamheter. Efter Donata började på Axel Springer 2003 har hon haft flertalet tjänster, bland annat som ansvarig för affärsutveckling och produkthantering för BILD.T-Online samt affärsutvecklingschef för digital media på Axel Springer. Donata är även styrelseledamot i Transfermarkt GmbH. Donata är tysk medborgare och har en examen i europeisk företagsekonomi från universiteten i Madrid och Reutlingen.

John Lagerling är sedan 2014 Vice President Business Development, Mobile and Product Partnerships på Facebook, där han ansvarar för global affärsutveckling, partnerskap och andra samarbetsmodeller. Innan han började arbeta på Facebook var John sju år på Google där han hade flertalet ledande befattningar, bland annat som ansvarig för Android Global Partnerships. John är svensk medborgare och har en MSc i marknadsföring och internationellt företagande från Handelshögskolan i Stockholm.

Valberedningen är glada över att föreslå Donata Hopfen och John Lagerling som nya styrelseledamöter i MTG. Donata och John kommer att bidra med relevanta och kompletterande digitala erfarenheter, och med värdefulla perspektiv på hur partnerskap bäst struktureras i ett medielandskap i ständig förändring. Valberedningen vill även framföra ett tack och vår uppskattning till Michelle Guthrie och Alexander Izosimov för deras bidrag till MTGs utveckling under de senaste åren.

Lorenzo Grabau, Valberedningens ordförande

Valberedningen består av David Chance som styrelseordförande; Lorenzo Grabau, Investment AB Kinnevik; Erik Durhan, Nordea Fonder; och Mikael Hanell, Catella. Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till MTGs årstämma.

Frågor? Lorenzo Grabau, Valberedningens ordförande, +46 8 562 000 00www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 19 april 2016 klockan 08.30 CET.

Ladda ned press filerna:
Release