Valberedningen i MTGs förslag till val av styrelseledamöter

Valberedningen i MTGs förslag till val av styrelseledamöter

Stockholm
April 4, 2017
07.59 CEST
Inför årsstämman i Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) som hålls tisdagen den 9 maj 2017 föreslår valberedningen i MTG omval av styrelseledamöterna David Chance, Joakim Andersson, Simon Duffy, Donata Hopfen och John Lagerling, samt val av Natalie Tydeman till ny styrelseledamot. Valberedningen föreslår även omval av David Chance till styrelsens ordförande. Bart Swanson har beslutat att avböja omval.

Natalie Tydeman är en riskkapitalinvesterare och Trustee på Nesta, en välgörenhetsstiftelse med syfte att öka Storbritanniens innovationsförmåga, där hon är ordförande för Venture Investment Committee och Nesta Investment Management. Mellan 2007 och 2016, var Natalie på GMT Communications Partners, en av Europas ledande private equity-specialister inom media- och kommunikationssektorn, där hon blev Partner 2010 och efter det befordrad till Senior Partner 2014. Natalie började sin karriär som strategikonsult på Braxton Associates och senare hjälpte hon lansera Excites europeiska verksamhet, bygga upp Discovery Communications europeiska internetverksamhet, var Managing Director på Fox Kids Europes Online & Interactive-division och som Senior Vice President ledde hon Fremantle Medias diversifiering av sin verksamhet och bolagets riskkapitalinvesteringar.

Cristina Stenbeck, Valberedningens ordförande: “Valberedningen är glada över att föreslå Natalie Tydeman som ny styrelseledamot i MTG. Natalie kommer att bidra med värdefulla erfarenheter från såväl traditionell betal-TV som nya medier samt investeringar inom möjliggörande teknologi, däribland online gaming. Valberedningen vill även framföra vår uppskattning till Bart Swanson för hans bidrag till MTGs utveckling under de senaste åren.”

Valberedningen består av MTGs styrelseordförande David Chance, Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik AB, Erik Durhan utsedd av Nordea Fonder, och Yvonne Sörberg utsedd av Handelsbanken Fonder. Valberedningens fullständiga förslag presenteras i kallelsen till MTGs årstämma.

****

Frågor?

Cristina Stenbeck, Valberedningens ordförande; +46 8 562 000 00  press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) mtg.com Facebook Twitter LinkedIn Instagram 

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 4 april 2017 kl. 07.59 CET.

Ladda ned press filerna:
Release