Valberedningen föreslår två nya ledamöter till MTG:s styrelse

Valberedningen föreslår två nya ledamöter till MTG:s styrelse

Stockholm
April 14, 2023
14.45 CEST
Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) meddelade idag att bolagets valberedning föreslår att Susanne Maas och Liia Nõu väljs till nya ledamöter i MTGs styrelse. Valberedningen föreslår vidare omval av Simon Duffy som styrelsens ordförande, och omval av samtliga styrelseledamöter förutom Dawn Hudson och Marjorie Lao som har informerat valberedningen om att de beslutat att inte ställa upp för omval till MTGs styrelse vid årsstämman.

Susanne Maas är Chief Human Resources Officer på myneva, en ledande leverantör av mjukvarulösningar för välfärdssektorn. Innan Susanne började på myneva hade hon ledande befattningar inom HR på MTGs största dotterbolag InnoGames mellan 2012 och 2022, och innan dess var hon programsamordnare på Bechtel International Centre vid Stanford University och har även varit HR- och PR-chef på Catholic Children's Hospital Wilhelmstift i Hamburg. Susanne har en MA in International Relations, Administration Science and Organisational Change från University of Konstanz.

Liia Nõu är för närvarande VD för Pandox, en ledande hotellfastighetsägare noterad på Nasdaq Stockholm. Hon är sedan det sista kvartalet 2022 adjungerad styrelseledamot i MTG. Innan Liia tillträdde rollen som VD för Pandox 2021 var hon CFO från det att hon började på Pandox 2007, och hade innan det CFO-roller på General Electric Baltics & Nordics, Song Networks, Tele2 och Icon Medialab. Liia har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

Christian Rauda, ordförande i valberedningen, kommenterade:

Valberedningen är nöjda med att kunna föreslå valen av Susanne Maas och Liia Nõu. Susanne Maas kommer tillföra expertis avseende personalrelaterade och kulturella aspekter av en växande gamingverksamhet, och har även omfattande erfarenhet inom projektledning, integration av verksamheter, dataanalys och förändringsarbete. Styrelsen ser fram emot att dra nytta av Susannes insikter som hon samlat på sig under sin framstående karriär inom HR. I Liia Nõu kommer MTG få en styrelseledamot med en exceptionell operationell bakgrund från börsnoterade bolag i Sverige, med lång erfarenhet av den svenska skuld- och kapitalmarknaden.”

 Christian Rauda, ordförande i valberedningen, fortsatte:

”Jag vill även, å valberedningens vägnar, framföra ett tack och vår uppskattning till Dawn Hudson och Marjorie Lao för deras bidrag till MTGs utveckling under de senaste åren.”

Valberedningen består av Christian Rauda utsedd av EHM Holding GmbH, Klaus Roehrig utsedd av Active Ownership Corporation, Joachim Spetz utsedd av Swedbank Robur Fonder och Simon Duffy, styrelsens ordförande. I enlighet med tidigare praxis har valberedningens ledamöter utsett Christian Rauda, såsom representant för den största aktieägaren i bolaget per den sista handelsdagen i augusti 2022, till valberedningens ordförande.

Valberedningens fullständiga förslag kommer presenteras i kallelsen till årsstämman

För mer information:

Anton Gourman, VP Communications and IR Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är en internationell gamingkoncern som äger och driver spelutvecklare med globalt populära titlar som sträcker sig över en bred uppsättning genrer inom casual- och mid-core-spel. Koncernen fokuserar på att accelerera portföljbolagens tillväxt och stödja grundare och entreprenörer. MTG är en aktiv aktör i den pågående konsolideringen av spelindustrin och en strategisk köpare av gamingbolag världen runt. Du hittar vårt huvudkontor i Sverige, men vi har en internationell kultur och ett globalt fotavtryck. Våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
Release