Valberedning inför årsstämman 2021

Valberedning inför årsstämman 2021

Stockholm
October 27, 2020
10.30 CET
STOCKHOLM, 27 oktober 2020 — Modern Times Group MTG AB (publ.) (“MTG”)) har sammankallat sin valberedning inför årsstämman 2021.

I enlighet med årsstämmans beslut avseende ordningen för bolagets valberedning har en valberedning sammankallats för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2021.

Valberedningen består av Klaus Roehrig utsedd av Active Ownership Corporation, Joachim Spetz utsedd av Swedbank Robur Fonder, David Marcus utsedd av Evermore Global Advisors, LLC och David Chance, styrelsens ordförande. I enlighet med tidigare praxis har valberedningens ledamöter utsett Klaus Roehrig, såsom representant för den största aktieägaren i bolaget per den sista handelsdagen i augusti 2020, till valberedningens ordförande.

Information om valberedningens arbete återfinns på MTG.com under följande sektion: https://www.mtg.com/sv/bolagsstyrning/#valberedning

Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTG:s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till ”Bolagssekreteraren”, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

För mer information: Oliver Carrà, Public Relations Director Direkt: +46 (0) 70 464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com Ladda ned högupplösta pressbilder:  Flickr Följ oss:  mtg.com / Twitter / LinkedIn

***

Om MTG AB 

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)