Valberedning inför årsstämman 2018

Valberedning inför årsstämman 2018

Stockholm
September 25, 2017
17.00 CEST

I enlighet med beslutet vid MTG:s årsstämma 2017 har MTG:s styrelseordförande sammankallat en valberedning för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2018.

Valberedningen består av MTG:s styrelseordförande David Chance, Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik AB, Erik Durhan utsedd av Nordea Fonder och Yvonne Sörberg utsedd av Handelsbanken Fonder. De tre aktieägarna som har utsett ledamöter till valberedningen kontrollerar tillsammans omkring 55 procent av rösterna i MTG. Valberedningens ledamöter kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första möte.

Information om valberedningens arbete återfinns på www.mtg.com/sv/vart-satt/bolagsstyrning/valberedningen/. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTG:s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONENMTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).  

Kontakta oss:press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14)Ladda ner högupplösta bilder: FlickrFölj oss:mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF