Valberedning inför årsstämman 2017

Valberedning inför årsstämman 2017

Stockholm
September 30, 2016
14.30 CEST
I enlighet med beslutet vid MTG:s årsstämma 2016 har MTG:s styrelseordförande sammankallat en valberedning för att bereda förslagen inför bolagets årsstämma 2017.

Valberedningen består av MTG:s styrelseordförande David Chance, Cristina Stenbeck utsedd av Kinnevik AB, Erik Durhan utsedd av Nordea Fonder och Yvonne Sörberg utsedd av Handelsbanken Fonder. De tre aktieägarna som har utsett ledamöter till valberedningen kontrollerar tillsammans omkring 54 procent av rösterna i MTG. Valberedningens ledamöter kommer att utse valberedningens ordförande vid sitt första möte.

Information om valberedningens arbete återfinns på www.mtg.com/sv/vart-satt/bolagsstyrning/valberedningen/. Aktieägare som önskar lämna förslag avseende ledamöter till MTG:s styrelse kan inkomma med skriftligt förslag till agm@mtg.com eller till Bolagssekreteraren, Modern Times Group MTG AB, Box 2094, 103 13 Stockholm, Sverige.

****

Frågor?

mtg.com  

facebook.com/MTGAB  

@mtgab 

press@mtg.com / +46 (0)73 699 27 09

investors@mtg.com / +46 (0)73 699 27 14

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande digital internationell underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att föra samman konsumenter med det innehåll som de älskar, på så många sätt som möjligt. Våra populära varumärken inom underhållning omfattar innehållsproduktion, TV, Radio och esport, och når konsumenter över hela världen. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ and ‘MTGB’). 

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF