TOPP40 Förlag upphör med utgivningen av TOPP40

TOPP40 Förlag upphör med utgivningen av TOPP40

Stockholm
September 15, 1998
13.00 CEST

TOPP40 FÖRLAG UPPHÖR MED UTGIVNINGEN AV TOPP40 Styrelsen för TOPP40 har beslutat att upphöra med utgivningen av tidningen. Numret som kom ut torsdagen den 27 augusti blev det sista i dittillsvarande regi. Då Grammofonleverantörernas Förening (GLF) sagt upp avtalet om distributionsrätt av Topplistan och skivindustrin (IFPI) startar sin egen tidning Musikindustrin bedömer vi det inte längre möjligt att fortsätta ge ut tidningen på sunda kommersiella grunder. Vi för diskussioner med intressenter som överväger ett förvärv av TOPP40. Om dessa förhandlingar utfaller positivt kan en ny utgivare återuppta utgivningen av TOPP40 inom kort. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG Affärskommunikationsansvarig tel +46 (0) 8 562 000 50 tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). MODERN TIMES GROUP MTG AB Skeppsbron 18, Box 2094, SE-103 13 Stockholm, Sweden Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registration No. 556309-9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00280/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/30/20031230BIT00280/wkr0002.pdf

Ladda ned press filerna:
wkr0001.doc
Visa mer filer