TELEFONKONFERENS OCH PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2010

februari 3 2011

Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”Koncernen”), offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2010 torsdagen den 10 februari 2011 kl 13.00 CET. En telefonkonferens hålls samma dag kl 15.00 CET.  
Närvarande:             
Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef 
Mathias Hermansson, finanschef

För att delta i telefonkonferensen, vänligen gör anmälan på:

http://www.mtg.se/sv/Investerare/Telefonkonferenser/Anmalan/ (http://www.mtg.se/sv/Investerare/Telefonkonferenser/Anmalan/)

Telefonnumret till telefonkonferensen erhålls vid anmälan. Det går också att enbart lyssna på telefonkonferensen via koncernens webbplats.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×