TELEFONKONFERENS OCH PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2010

TELEFONKONFERENS OCH PRESENTATION AV RESULTATET FÖR DET FJÄRDE KVARTALET OCH HELÅRET 2010

Stockholm
February 3, 2011
09.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”Koncernen”), offentliggör resultatet för det fjärde kvartalet och helåret 2010 torsdagen den 10 februari 2011 kl 13.00 CET. En telefonkonferens hålls samma dag kl 15.00 CET.   Närvarande:              Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef  Mathias Hermansson, finanschef

För att delta i telefonkonferensen, vänligen gör anmälan på:

http://www.mtg.se/sv/Investerare/Telefonkonferenser/Anmalan/

Telefonnumret till telefonkonferensen erhålls vid anmälan. Det går också att enbart lyssna på telefonkonferensen via koncernens webbplats.

***

För ytterligare information, besök www.mtg.se eller kontakta:

Frågor från investerare och analytiker:Matthew HooperTel: +44 (0) 7768 440 414E-post: investor.relations@mtg.se

Pressfrågor:Bert WillborgTel:  +44 (0) 791 2280 850E-post: bert.willborg@mtg.se   

MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med den största geografiska spridningen av TV-verksamhet i Europa. MTGs Viasat Broadcasting är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum och driver även TV-verksamet i Bulgarien, Tjeckien, Ungern, Slovenien, Ryssland, Ukraina och Ghana. Viasat’s fri-TV- och betal-TV-kanaler och betal-TV-plattformar har 125 miljoner tittare i 31 länder. MTG är även den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-bolag (CTC Media – Nasdaq: CTCM), och den största kommersiella radiooperatören i Norden.

Modern Times Group MTG ABs A och B-aktier handlas på Nasdaq OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Modern Times Group MTG AB ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 03 februari 2011 klockan 09.00 CET.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf