Styrelsen i MTG anmäler SEB och TV4s advokat Bertil Södermark till Aktiemarknadsnämnden

Styrelsen i MTG anmäler SEB och TV4s advokat Bertil Södermark till Aktiemarknadsnämnden

Stockholm
May 25, 2000
19.29 CEST

STYRELSEN I MTG ANMÄLER SEB OCH TV4S ADVOKAT BERTIL SÖDERMARK TILL AKTIEMARKNADSNÄMNDEN På dagens bolagsstämma i MTG försökte advokat Bertil Södermark delta som ombud för sex av MTGs största amerikanska ägare, vilket dessa var okunniga om. Södermark hade anmält sig till bolagsstämman på basis av de generella fullmakter som dessa utfärdat som depåkunder till SEB. SEB i sin tur hade utfärdat generella fullmakter till Södermark. När MTG kontaktade dessa amerikanska ägare sade samtliga att de: 1. Inte kände till att MTG skulle ha bolagsstämma. 2. Inte utfärdat instruktion hur någon skulle för deras räkning agera på bolagsstämman. 3. Inte visste vem Södermark var. Konsekvensen blev att två av ägarna återkallade sin fullmakt från Södermark. Ytterligare två tvingade Södermark att följa styrelsens rekommendationer till beslut. De två övriga fullmakterna kunde ej godkännas av bolagsstämman eftersom Södermark ej kunde visa upp de i dessa föreskrivna instruktionerna. Styrelsen i MTG anser att förfarandet med att banken tagit sina depåkunders fullmakter utan deras vetskap och överlåtit dessa fullmakter på advokat Bertil Södermark är ett missbruk att prövas av Aktiemarknadsnämnden. Dylikt utnyttjande av depåfullmakter är förbjudet i flertal länder, bl.a. Schweiz. Som ombud för TV4, en av MTGs huvudkonkurrenter, för vars räkning Södermark drivit flera rättssaker mot MTG närstående, förefaller SEBs val av Södermark som ombud för större aktieägare i MTG som märkligt. Dessa måste ju förväntas vilja värna om MTGs bästa. Aktiemarknadsnämnden får nu bedöma om detta förfarande är förenligt med god sed på den svenska aktiemarknaden. För ytterligare information, v g kontakta Pelle Törnberg, VD och koncernchef MTG, tel 08-562 000 50. Modern Times Group MTG AB är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01210/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/05/25/20000525BIT01210/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer