Q1 2009 - Resultat till och med 31 mars 2009

Q1 2009 - Resultat till och med 31 mars 2009

Stockholm
April 22, 2009
13.00 CEST
22 april 2009 – Modern Times Group MTG AB (publ.) (”MTG” eller ”koncernen”) (Nasdaq OMX Stockholms Large-Cap-lista: MTGA, MTGB) avger idag sitt resultat för det första kvartalet 2009.

Höjdpunkter första kvartalet • Försäljningen ökade med 10% till 3.336 (3.042) Mkr • Koncernens rörelseresultat ökade med 15% till 688 (596) Mkr och rörelsemarginalen uppgick till 21% (20%) exklusive andelen om -454 Mkr från intressebolaget CTC Medias icke kassapåverkande nedskrivning av immateriella tillgångar • Koncernens rörelseresultat uppgick till 233 (596) Mkr • Resultat före skatt uppgick till 195 (583) Mkr och 649 (583) Mkr exklusive andelen i CTC Medias nedskrivning om -454 Mkr • Resultatet efter skatt uppgick till 146 (397) Mkr • Resultatet per aktie före utspädning uppgick till 2,19 (5,85) kronor • Föreslag till årstämman om utdelning av fem kronor per aktie Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef kommenterade: ”Dessa resultat bevisar fördelarna med att driva en balanserad TV-verksamhet som kombinerar ägande av innehåll med distribution, och genererar en nästan likvärdig mix av abonnemangs- och reklamintäkter med ett flertal kanaler i ett flertal länder. Trots de försämrade marknadsförutsättningarna har vår framgångsrika modell levererat ännu ett kvartal med tvåsiffrig tillväxt och en 15% ökning i koncernens lönsamhet med en rörelsemarginal på över 20%.” ”Vår strategi som mediehus och ökade penetrationsnivåer i Skandinavien har gjort det möjligt för oss att växa på minskande marknader, och vi investerar selektivt för att ta andelar på tillväxtmarknaderna. Vi fortsätter att anpassa våra verksamheter till det utmanande marknadsklimatet, men vår ställning som den främsta utmanaren i de flesta marknader där vi har verksamheter erbjuder möjligheter under den rådande konjunkturen att stärka potentialen på längre sikt och förmågan att prestera resultat. Vi har starka kassaflöden från verksamheten, och är väl positionerade finansiellt med låga lånenivåer och inga skulder som förfaller till betalning under 2009.” Företaget inbjuder till en telefonkonferens idag klockan 15.00 CET. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen: Sverige: +46 (0) 8 5352 6439 Internationellt: +44 (0) 20 7138 0825 USA: +1 212 444 0481 Kod för åtkomst av telekonferensen: 6332254 För att lyssna på telefonkonferensen, vänligen gå in på www.mtg.se. En återuppspelningsfunktion finns tillgänglig i sju dagar efter telefonkonferensen. Använd följande nummer för att ta del av uppspelningsfunktionen: Sverige: +46 (0)8 5876 9441 Internationellt: +44 (0)20 7806 1970 USA: +1 718 354 1112 Uppspelningskoden är: 6332254# ***

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf