Prissättning av efterställda konvertibla skuldförbindelser

Prissättning av efterställda konvertibla skuldförbindelser

Stockholm
May 23, 2001
20.34 CEST

PRISSÄTTNING AV EFTERSTÄLLDA KONVERTIBLA SKULDFÖRBINDELSER Den internationella mediakoncernen Modern Times Group MTG AB tillkännagav idag att utgivandet av en efterställda konvertibel skuldförbindelse om 120 miljoner Euro framgångsrikt genomförts. Skuldförbindelsen har prissats i det lägre intervallet av årliga kupongränta (5,50-6,00%) och i det högre intervallet av konverteringspremie (25-30%). Skuldförbindelserna kommer att ha en årlig kupongränta på 5,50%. Konverteringskursen är 385,97 kronor, vilket innebär en premie på 28% jämfört med 301,54 kronor som var den genomsnittliga kursen på en B-aktie i MTG under de tre senaste handelsdagarna. Varje skuldförbindelse kommer att kunna konverteras till 23,258 B-aktier i MTG, till en fast växelskurs om 8,977 kronor per Euro. Avstämningsdatum är den 15 juni 2001. Erbjudandet övertecknades tio gånger. Skuldförbindelserna kommer att ges ut och återlösas till 100% av nominellt värde, samt noteras i Luxemburg. MTG har även beviljat en option för överteckning om 20 miljoner Euro till Deutsche Bank, som är arrangörsbank för erbjudandet. De konvertibla skuldförbindelserna som nu utges har av Standard & Poor''s tilldelats en BB- kreditvärdering. Standard & Poor''s har även tilldelat MTG en BB+ kreditvärdering. ING Barings och Nordea Securities har agerat som medarrangörer vid utgivandet. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, säger i en kommentar: ""Vi är mycket nöjda med att intresset för utgivandet av skuldförbindelser i MTG har varit så stort. Kapitalanskaffningen kommer att ge oss flexibilitet och möjlighet att fortsätta den geografiska expansionen, där vi genom en ökad räckvidd utnyttjar synergier för våra produkter och distributionskanaler."" För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Affärskommunikationsansvarig tel +44 (0) 20 7321 5010 Modern Times Group MTG AB består av sju affärsområden: Viasat Broadcasting (fri- och betal-TV kanaler i nio länder), Radio (sju nätverk i fem länder), New Media (Everyday som interaktiv TV-portal, Internet-portal, mobilportal och text-TV), Publishing (Affärsnyheter och informationstjänster), Modern Interactive (homeshopping, e-handel och logistik), SDI Media (textning och dubbning) samt Modern Studios (innehållsproduktion och rättighetsbibliotek). MTGs A- och B-aktier är noterade på Stockholmsbörsens O-lista (symbolerna MTGA och MTGB), samt på Nasdaq-börsen i New York (symbolen MTGNY). Denna pressrelease är inte, och har ingen avsikt att vara, ett erbjudande av värdepapper för försäljning i USA. Värdepapper får ej erbjudas eller säljas i USA utan registrering,, eller utan medgivet undantag från registrering, enligt US Securties Act från 1933. Det är inte, och har inte avsikt att vara, ett publikt erbjudande av värdepapper för försäljning i USA. Modern Times Group MTG Ab Skeppsbron 18, Box 2094, 103 13 Stockholm Tel. +46 8 562 000 50 Fax. +46 8 20 50 74 (Publ) Registreringsnr. 556309- 9158 www.mtg.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av BIT http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT01110/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2001/05/23/20010523BIT01110/bit0001.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer