Ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ)

Ökat antal aktier och röster i Modern Times Group MTG AB (publ)

Stockholm
June 30, 2021
07.30 CEST
STOCKHOLM, 30 juni 2021 – Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") meddelar ökat antal aktier och röster i bolaget.

Per i dag den 30 juni 2021 uppgår antalet aktier och röster i MTG till 110 820 712 aktier och 115 731 670 röster. Det totala antalet aktier består av 545 662 A-aktier, 110 145 050 B-aktier och 130 000 C-aktier.

Antalet aktier och röster har ökat under juni med anledning av den nyemission av 4 435 936 B‑aktier till säljarna av Ninja Kiwi som MTG offentliggjorde den 1 juni 2021.

MTG innehar 304 880 B-aktier och samtliga 130 000 C-aktier och kan inte företräda dessa aktier vid bolagsstämma i bolaget.

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande klockan 07.30 (CEST) den 30 juni 2021.

För mer information: Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)