NENT Groups notering planerad till det första kvartalet 2019; utnämning av nya styrelseledamöter

NENT Groups notering planerad till det första kvartalet 2019; utnämning av nya styrelseledamöter

Stockholm
September 11, 2018
10.00 CEST
  • Processen att dela upp MTG fortsätter med noteringen av NENT Group planerad till det första kvartalet 2019
  • Tre nya styrelseledamöter utsedda till NENT Group

Till följd av Kinnevik AB:s slutförda distribution av alla dess aktier i MTG till dess aktieägare under augusti fortsätter nu MTG med den tidigare meddelade uppdelningen av bolaget och distributionen av alla dess aktier i Nordic Entertainment Group (NENT Group; bestående av MTG Nordic Entertainment, MTG Studios och Splay Networks) till MTG:s aktieägare, samt notering av dessa aktier på Nasdaq Stockholm.

Processen är villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma för MTG:s aktieägare, vilken kommer att hållas under det första kvartalet 2019, och då resultera i notering av aktierna i mars 2019. Som tidigare meddelats har MTG och NENT Group verkat som separata organisationer under egna varumärken sedan den 1 juli.

Dessutom har Anders Borg, Henrik Clausen och Kristina Schauman idag utsetts till nya ledamöter i NENT Groups styrelse. NENT Groups styrelse består nu av David Chance (styrelsens ordförande), Simon Duffy (ordförande i revisionskommittén), Nathalie Tydeman (ordförande i ersättningskommittén), Anders Borg, Henrik Clausen och Kristina Schauman.

Anders Borg var Sveriges finansminister under åren 2006-2014 och är ledamot i Stena Internationals styrelse. Anders har varit styrelseledamot i flera bolag inom telekommunikation, fintech och den offentliga sektorn. Han har arbetat för Citigroup, ABN AMRO och SEB, samt under flera år varit aktiv medlem i World Economic Forum. Anders har utbildat sig inom ekonomi, statsvetenskap och filosofi vid Stockholms och Uppsalas universitet.

Henrik Clausen är VD och koncernchef för Bang & Olufsen sedan 2016, innan det var han EVP of Strategy & Digital för Telenor Group under åren 2014-2015. Henrik var VD för det i Malaysia noterade Digi under åren 2010-2014; VD för Telenor Danmark 2005-2010; och VD för Cybercity 2000-2005. Henrik påbörjade sin karriär på Aarsø Nielsen & Partners, A.T. Kearney och Accenture. Henrik har en magisterexamen i elektronik från Technical University of Denmark, en examen i internationell handel från Copenhagen Business School, samt en MBA från INSEAD.

Kristina Schauman är partner vid och ägare till konsultbolaget Calea AB. Kristina var styrelseledamot i det statligt ägda Apoteket AB under åren 2009-2018, där hon även var tillförordnad VD och finanschef under åren 2010-2011. Kristina var finanschef på Carnegie Investment Bank AB under åren 2008-2009 och på OMX AB 2004-2008, och har även haft roller inom finans på Investor AB, ABB och Stora Finance. Kristina har varit ledamot i flera styrelser i privata och noterade bolag, inklusive de pågående uppdragen för Coor Service Management AB, BillerudKorsnäs AB, ÅF AB och Orexo AB, vilka är noterade på Nasdaq Stockholm. Kristina har en civilekonomexamen från Handelshögskolan i Stockholm.

David Chance, MTGs styrelseordförande: ”Vi har under sommaren fortsatt arbetet med att dela upp MTG i två bolag och har välkomnat ett flertal nya aktieägare till följd av Kinneviks distribution av sina aktier i MTG. Uppdelningen och noteringen har för avsikt att ge våra aktieägare ett större värde och två attraktiva bolag att investera i. Vi har även utsett tre mycket erfarna styrelseledamöter med bred erfarenhet i flertalet verksamheter och sektorer i den nordiska regionen, vilka med sin kompetens kommer att bidra till NENT Groups styrelsearbete. Utnämningarna av dessa mycket kompetenta styrelseledamöter reflekterar NENT Groups position och möjligheter. Givet ett godkännande vid den extra bolagsstämman så förväntar vi oss nu att NENT Group noteras under det första kvartalet nästa år.”

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Denna information är sådan information som MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 11 september 2018 klockan 10:00 CET. 

Kontakta oss: press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube 

För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här

Ladda ned press filerna:
Release
Press Bilder