NENT Group publicerar noteringsprospekt

NENT Group publicerar noteringsprospekt

Stockholm
March 8, 2019
14.00 CET
  • Publicering av prospekt avseende upptagande till handel av aktierna i NENT Group på Nasdaq Stockholm 
  • Avstämningsdag för erhållande av aktier i NENT Group är den 26 mars 2019 och första dag för handel i NENT Groups A-aktier (NENT A) och B-aktier (NENT B) beräknas infalla den 28 mars 2019 
  • NENT Group håller sin första kapitalmarknadsdag någonsin den 11 mars 2019 i Stockholm

Nordic Entertainment Group AB (NENT Group) har idag publicerat ett prospekt avseende upptagande till handel av bolagets A-aktier och B-aktier på Nasdaq Stockholm. MTG:s styrelse har beslutat att avstämningsdagen för utdelningen av NENT Groups aktier ska vara den 26 mars 2019. Första dag för handel i aktierna förväntas infalla den 28 mars 2019. Aktierna kommer att handlas under kortnamnen NENT A och NENT B med ISIN-koderna SE0012324226 respektive SE0012116390. Aktieägare som på avstämningsdagen är registrerade som aktieägare i MTG är berättigade att erhålla en A-aktie eller B-aktie i NENT Group för varje innehavd MTG-aktie av samma klass.

Prospektet har idag godkänts och registrerats av Finansinspektionen och finns nu tillgängligt på NENT Groups hemsida och MTG:s hemsida. Nasdaq Stockholms bolagskommitté har beslutat att uppta NENT Groups A-aktier och B-aktier till handel förutsatt att sedvanliga villkor uppfylls, inklusive spridningskravet avseende aktierna.

NENT Group har även publicerat ett faktablad med finansiella och operationella mål, vilket är tillgängligt på bolagets hemsida.

Publiceringen av prospektet följer MTG:s aktieägares beslut vid den extra bolagsstämman som hölls den 7 februari 2019 att dela ut samtliga aktier i NENT Group, bestående av MTG:s verksamhetssegment Nordic Entertainment och Studios.

Tidplan för utdelning och notering av aktierna i NENT Group:

  • 11 mars 2019 – NENT Group håller kapitalmarknadsdag i Stockholm
  • 22 mars 2019 – sista dag för handel i MTG:s (Modern Times Group MTG AB (publ)) A-aktier och B-aktier inklusive rätt till utdelning av NENT Groups A-aktier respektive B-aktier
  • 25 mars 2019 – MTG:s A-aktier och B-aktier handlas exklusive rätt till utdelning av A-aktier respektive B-aktier i NENT Group
  • 26 mars 2019 – avstämningsdag för erhållande av A-aktier och B-aktier i NENT Group 
  • 28 mars 2019 – beräknad första dag för handel med NENT Groups A-aktier och B-aktier på Nasdaq Stockholm 

****

INFORMATION TILL REDAKTIONEN

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Kontakta oss: press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations, NENT Group; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations, NENT Group; +46 73 699 27 14) Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube 

För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här 

Ladda ned press filerna:
NENT Groups noteringsprospekt