MTG delas upp i två bolag

En blir två: MTG och Nordic Entertainment Group

Pressrelease

Styrelsen för Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) har beslutat att initiera en process för att dela upp MTG i två bolag – Modern Times Group MTG AB och Nordic Entertainment Group – genom att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group (bestående av Nordic Entertainment, MTG Studios samt Splay Networks) till MTGs aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Styrelsen avser att föreslå utdelningen och noteringen av aktierna vid en extra bolagsstämma för dess aktieägare.

Till följd av offentliggörandet från MTG:s största aktieägare, Kinnevik, att de avser dela ut samtliga av dess aktier i MTG till Kinneviks aktieägare under det tredje kvartalet 2018, kommer MTG att avvakta fullgörandet av arbetet med att dela ut Nordic Entertainment Group (NENT Group) till sina aktieägare som tidigare offentliggjorts. MTG håller fast vid sin intention att dela upp MTG och dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group (bestående av affärssegmenten MTG Nordic Entertainment och MTG Studios samt Splay Networks) till MTG:s aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Processen är bland annat villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma för MTG:s aktieägare och kommer nu inte att vara genomförd under 2018.

Ladda ner pressrelease om uppdaterad process 

Ladda ner fullständig pressrelease

Presentation

Uppdelningen av MTG kommer att skapa två separata bolag med tydliga investeringsprofiler som kommer att vara väl positionerade för att kapitalisera på konsumenttrender, tillvarata tillväxtmöjligheter och skapa bestående värde för aktieägare, kunder och anställda. Se investerarpresentationen för mer information om uppdelningen samt beskrivningar av båda bolagen.

Ladda ner investerarpresentation (engelska)

Webcast

MTG höll den 23 mars klockan 09:00 CET ett konferenssamtal för att presentera den föreslagna delningen av koncernen och utdelningen av aktier.

Konferenssamtalet finns tillgängligt som webcast via denna länk.

Ladda ner investerarpresentationen för konferenssamtalet (Engelska)

Vanliga frågor

Vad har meddelats?

MTGs styrelse har beslutat att initiera en process för att dela upp MTG i två bolag – Modern Times Group MTG AB och Nordic Entertainment Group – genom att dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group till MTGs aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm.

Styrelsen avser att föreslå utdelningen och noteringen av aktierna vid en extra bolagsstämma för MTGs aktieägare.

Uppdelningen kommer att skapa två separata bolag med tydliga investeringsprofiler som kommer att vara väl positionerade för att kapitalisera på konsumenttrender, tillvarata tillväxtmöjligheter och skapa bestående värde för aktieägare, kunder och anställda.

Varför genomförs detta nu?

Detta är ett naturligt nästa steg i MTGs strategiska transformation. Nu är tiden inne för att initiera en uppdelning av MTG i två separata och publika bolag, för att optimera deras respektive fokus och möjligheter att skapa värde för aktieägare, kunder och anställda. Uppdelningen följer samma struktur som den tidigare föreslagna sammanslagningen med TDC, och med allt det strategiarbete som gjordes under den processen, är vi väl positionerade att göra denna uppdelning nu.

Vad kommer ingå i de respektive bolagen efter uppdelningen?

Modern Times Group MTG AB kommer att bestå av MTGs nuvarande verksamheter inom esport (ESL, DreamHack och ESEA), online-spel (InnoGames och Kongregate) och digitalt videoinnehåll (Zoomin.TV, Engage Digital Partners), samt ytterligare minoritetsinnehav (Comosa AG och BITKRAFT). MTG kommer att vara väl finansierat och fokusera på att utveckla och expandera dess portfölj av snabbväxande globala digitala bolag genom en flexibel förvärvs- och tillväxtstrategi, vilken kommer att centreras kring viktiga digitala underhållningsvertikaler.

Nordic Entertainment Group kommer att bestå av MTGs nuvarande verksamhetssegment Nordic Entertainment och MTG Studios samt Splay Networks. Nordic Entertainment Group kommer att utveckla och investera i sin position som ett fullt integrerat bolag inom TV, digitalt kommunikation och innehållsproduktion.

Varför är transaktionen bra för MTGs aktieägare?

Uppdelningen kommer att skapa två separata bolag med tydliga investeringsprofiler vilket kommer underlätta skäliga värderingar av båda bolagen och erbjuder aktieägarna möjligheten att välja mellan två tydligt skiljda investeringsmöjligheter. Separationen kommer också att skapa ett tydligare fokus, möjliggöra skiljda incitamentplaner för att attrahera och kvarhålla nyckeltalanger, förenkla beslutsprocesser och öka bolagens flexibilitet att kapitalisera på tillväxtmöjligheter. Detta kommer i slutändan förbättra båda bolagens möjligheter att skapa aktieägarvärde.

Vilka godkännanden krävs för att dela upp MTG och dela ut aktierna i Nordic Entertainment Group?

Uppdelningen är villkorad av godkännande från MTGs aktieägare vid en extra bolagsstämma, varefter MTG har för avsikt att ansöka om att notera Nordic Entertainment Group vid Nasdaq Stockholm. Detta kräver i sin tur att ett noteringsprospekt registreras och godkänns av Finansinspektionen.

Kinnevik avser att dela ut samtliga av dess aktier i MTG till Kinneviks aktieägare under det tredje kvartalet 2018, hur påverkar det processen för uppdelningen?

MTG kommer att avvakta fullgörandet av arbetet med att dela ut Nordic Entertainment Group (NENT Group) till sina aktieägare som tidigare offentliggjorts. MTG håller fast vid sin intention att dela upp MTG och dela ut samtliga aktier i Nordic Entertainment Group (bestående av affärssegmenten MTG Nordic Entertainment och MTG Studios samt Splay Networks) till MTG:s aktieägare och notera aktierna på Nasdaq Stockholm. Processen är bland annat villkorad av godkännande vid en extra bolagsstämma för MTG:s aktieägare och kommer nu inte att vara genomförd under 2018.

 

Kontaktpersoner

Matthew Hooper
EVP, Head of Corporate Communications
+44 77 6844 0414
matthew.hooper(at)mtg.com
Stefan Lycke
SVP, Head of Investor Relations
+46 73 699 27 14
stefan.lycke(at)mtg.com
Tobias Gyhlenius
Group Head of PR
+46 736 992709
tobias.gyhlenius(at)mtg.com

Pressbilder

     
Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×