MTG:s valberedning har slutfört sitt arbete för 2020 och kompletterar härmed sitt förslag till årsstämman

MTG:s valberedning har slutfört sitt arbete för 2020 och kompletterar härmed sitt förslag till årsstämman

Stockholm
April 24, 2020
17.07 CEST
STOCKHOLM, 24 april 2020 – Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) offentliggör idag att MTG:s valberedning har arbetat vidare med och slutfört sin styrelsenomineringsprocess, och kompletterar därför sitt förslag till årsstämman. Valberedningen föreslår en andra ny styrelseledamot - Chris Carvalho - att väljas in i MTG:s styrelse på årsstämman i maj 2020, i tillägg till valberedningens tidigare nominering av Marjorie Lao. Valberedningen avser att föreslå en tredje ny styrelseledamot under det första halvåret av 2020, för att ytterligare utveckla sammansättningen av relevanta kompetenser och erfarenheter i styrelsen.

Det kompletterade förslaget, det motiverade yttrandet samt information om samtliga personer som föreslås som styrelseledamöter finns tillgängliga på MTG:s webbplats, www.mtg.com.

Chris Carvalho har stor erfarenhet som rådgivare och styrelseledamot för flertalet spel- och startup-företag, inklusive Roblox, Rogue Games, Gram Games, MTGx och PlayFab. Chris var under fyra år mellan 2010 och 2013 COO på Kabam, ett snabbväxande, nytänkande bolag inom free-to-play-mobilspel. Chris var dessutom nästan tio år på Lucasfilm, där han var ansvarig för affärsutveckling och drev bolagets internetdivision, StarWars.com. Chris har även varit styrelseledamot för G5 Entertainment, en global utvecklare och utgivare av free-to-play-spel till mobiltelefoner och surfplattor som är noterat på Nasdaq Stockholm.

Mot bakgrund av ovan föreslår valberedningen att styrelsen ska bestå av sex ledamöter och att följande personer väljs till styrelseledamöter i MTG för tiden intill slutet av nästa årsstämma: David Chance, Simon Duffy, Gerhard Florin, Natalie Tydeman, Marjorie Lao och Chris Carvalho.

Förslaget om val av Chris Carvalho, som även kommer att ersätta Natalie Tydeman i revisionsutskottet, kommer att innebära en ökning av totalt föreslaget styrelsearvode, från 4 190 000 kr till 4 690 000 kr.

Givet att valberedningen förutser potentiella ytterligare förändringar i styrelsesammansättningen nästa år, har valberedningen även identifierat och knutit till sig till sig en sjunde kandidat till styrelsen, som kan bidra med kompletterande expertis. Med förbehåll för formella godkännanden, vilka av praktiska skäl sannolikt inte kommer erhållas innan årsstämman, avser valberedningen att föreslå denna kandidat för aktieägarna under det första halvåret av 2020.

Joachim Spetz, valberedningens ordförande, kommenterade: “Valberedningen är nöjd med att föreslå valet av Chris Carvalho som ny styrelseledamot. Chris kommer att tillföra viktiga insikter rörande kombinationen av underhållning och teknologi, och om hur företag kan växa snabbare än sin marknad. Bolaget kommer också att dra nytta av hans erfarenhet och djupa kunskaper inom spelbranschen.”

Joachim Spetz fortsatte: “Hela valberedningen har arbetat hårt för att utveckla styrelsesammansättningen för att överse ledningsgruppen för MTG i verkställandet av MTG:s strategi. Valberedningen ser fram emot att föreslå ett ytterligare tillskott till styrelsen och avser att presentera denna ytterligare kandidat för aktieägarna under den första halvan av 2020.”

Valberedningen består av Joachim Spetz, utsedd av Swedbank Robur Fonder, Erik Durhan, utsedd av Nordea Fonder, David Marcus, utsedd av Evermore Global Advisors, LLC samt styrelsens ordförande David Chance.

För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson (at) mtg.com

Oliver Carrà, Public Relations Director Direkt: +46 (0) 70-464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com

Nå oss:  communications@mtg.com Högupplösta pressbilder för medier: Flickr Följ oss:  mtg.com / Twitter / LinkedIn

***

 

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’och ‘MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)