MTG:s ESL och DreamHack ingår i ett omfattande avtal med Nielsen för mätningar av esport

september 26 2019

Torsdag, 26 september 05.00pm CEST, 2019 — Modern Times Group MTG AB (MTG) offentliggör i dag att esportportföljbolagen ESL och DreamHack ingått ett omfattande avtal med Nielsen, medieindustrins ledande aktör för tillhandahållande av värderingsbedömningar och medieanalys, kring sponsorskap och annonsering inom esport. Avtalet innebär ytterligare framsteg i att skapa övergripande standarder för datainsamling och analys inom esport, och kommer bidra till ett större förtroende hos varumärken och bolag som överväger att investera i esportindustrin.

Den nya överenskommelsen kommer innebära fördjupat och intensifierat samarbete inom fyra huvudsakliga områden:

  • Varumärkesgenomslag (eng. Brand Impact): Holistisk bedömning av ESL:s och DreamHacks varumärkessamarbeten, identifiering och uppföljning kring varumärkessamarbeten och genomslaget hos definierade målgrupper
  • Medieköps- och sponsorskapsvärdering (eng. Media & Sponsor Valuation)Bedömning och uppföljning av medievärdet för varumärkes- och mediepartners 
  • Konsumentinsikt- och analys: Analysprogram som studerar och fördjupar insikter kring esportpubliken med syfte att leverera kvantitativa konsument- och målgruppsinsikter
  • Utveckling av standardiserade nyckel- och mätetal för mätning och jämförelse av publikstatistik inom esport 

Samarbetsavtalet möjliggör även för ESL och DreamHack att regelbundet rapportera vilka värden som skapas till sina sponsorer och annonsörer baserat på Nielsens branschledande mediametod för kvalitetsindex (QI), och på så sätt skapa förutsättningar för trovärdig jämförelse med andra esportevenemang men också gentemot traditionella sportevenemang. Som medlemmar i Nielsen Esport Advisory Board kommer ESL och DreamHack stötta etableringen av standardiserade nyckeltal för mätning av publikstatistik och uppföljning på sändningar av esport, digital som linjär form.

”Standardiserad och tillförlitlig data uppmätta av en oberoende aktör som Nielsen är något som har efterfrågats brett från sponsorer och annonsörer och som vi själva anser är nyckeln till att öka intjäningen från medierättigheter och sponsorskap till esporten,” säger MTG:s Koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann.

”Det här samarbetet innebär ett viktigt steg för att sänka trösklarna för medieköpare och sponsorer att kunna helhjärtat investera i esport, det gör vi exempelvis genom att introducera KPI:er som AMA (Average Minute Audience) inom esport, något som traditionell sport har tillhandahållit under lång tid, säger MTG:s Koncernchef och VD Jørgen Madsen Lindemann.

”Sponsorer och annonsörer förstår och kan med trygghet agera på de globala nyckeltal och data för varumärkesexponering som vi tillhandahåller till ESL och DreamHack, säger Nicole Pike, Managing Director, Nielsen Esports. ”Vi är väldigt glada att MTG, ESL och DreamHack har gett Nielsen sitt förtroende och att de hjälper oss att skapa industrigemensamma standarder för rapportering av publiksiffror och medieexponeringsvärden,” tillägger Nicole Pike.

Som del av överenskommelsen kommer Nielsen tillhandahålla djupgående mätningar av properties som tillsammans utgör den nyligen annonserade ESL Pro Tour-ligaturneringen som sammankopplar över 20 Counter-Strike: Global Offensive-turneringar och ligor från ESL och DreamHack.

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×