MTGs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2015

MTGs årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2015

Stockholm
April 8, 2016
10.00 CEST
MTG har idag publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsredovisning för 2015. Båda rapporterna är tillgängliga online på mtg.com (http://www.mtg.com). 

Årsredovisningen finns att tillgå på svenska och engelska både som en kortfattad online-version, som sammanfattar de viktigaste händelserna under 2015, och som nedladdningsbar PDF.

Hållbarhetsredovisningen, för första gången helt digitaliserad, sammanfattar MTGs prestationer som ett ansvarstagande bolag och belyser årets viktigaste insatser inom hållbarhetsområdet liksom den framtida riktningen i arbetet. MTGs hållbarhetsarbete rapporteras för sjätte året i rad enligt riktlinjerna Global Reporting Initiative (GRI G4). 

Direktlänkar till rapporterna:

Årsredovisning Hållbarhetsredovisning

Frågor? www.mtg.com Facebook: facebook.com/MTGAB Twitter: @mtgab press@mtg.com (eller Jessica Sjöberg +46 76 494 09 13) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”). Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2016 klockan 10.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release