MTG:S ÄGANDE I CTC MEDIA, INC. ÖKAR EFTER ÅTERKÖP AV AKTIER

MTG:S ÄGANDE I CTC MEDIA, INC. ÖKAR EFTER ÅTERKÖP AV AKTIER

Stockholm
August 16, 2005
13.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB tillkännagav idag att MTGs ägande i CTC Media, Inc. har ökat från 39,8% till 43,1% av bolagets utestående aktier efter det att CTC Media, Inc. genomfört ett återköp av aktier och optioner. CTC Media, Inc. har återköpt sammanlagt 3.320.800 aktier och optioner från icke-institutionella investerare för annullering, vilket motsvarade 8,7% av det totala antalet utestående aktier och optioner.

För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post info@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands fjärde största TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med fler än 50 egenproducerade och tredjeparts TV-kanaler till tittare i 19 länder i Europa och Viasat når över 60 miljoner tittare varje dag. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf