MTG tar nästa steg i sin strategiska omvandling

MTG tar nästa steg i sin strategiska omvandling

Stockholm
August 24, 2015
10.55 CEST
Idag tar MTG nästa steg i sin strategiska omvandling genom att lansera ett omstruktureringsprogram. Målsättningen är att driva koncernens pågående digitala tranformation, möjliggöra investeringar inom befintliga verksamheter, samt skapa förutsättningar för fortsatt lönsam tillväxt. Den nya strukturen kommer att beröra flertalet roller och funktioner, öka effektiviteten över hela verksamheten, generera besparingar för att motverka betydande negativa valutaeffekter som koncernen drabbas av samt möjliggöra återinvesteringar i koncernens kärnverksamhet samt fortsatta digitala expansion.

Detta resulterar i en föreslagen reducering av antalet MTG-anställda med netto cirka 300 positioner i Sverige, Norge, Danmark och Storbritannien kombinerat, samt nedskrivningar av programinnehåll och övriga tillgångar.

Kostnaderna för omstruktureringen förväntas bli cirka 700 miljoner kronor som kommer att ställas mot koncernen rörelseresultat i tredje kvartalet 2015 som en engångspost. Uppskattningsvis 60 procent av kostnaderna är relaterade till nedskärningar och 40 procent kommer från nedskrivningar. Påverkan på kassaflödet beräknas bli cirka 550 miljoner kronor. Omstruktureringarna förväntas skapa årliga besparingar på cirka 600 miljoner kronor, av vilka merparten kommer att återinvesteras i koncernens pågående transformation till en bredare verksamhet inom videobaserad underhållning. Merparten av besparingarna kommer att realiseras under 2016 och ha full effekt under 2017.

Vi har påbörjat resan med att transformera koncernen för att vara drivande i den snabba utvecklingen av både konsumentbeteende och rörlig underhållning. Vi vill kunna fortsätta att investera i både vår framgångsrika befintliga verksamhet och i spännande nya verksamheter för att säkerställa fortsatt lönsam tillväxt, och det kräver en snabbare förändring av vår nuvarande struktur. Dagens tillkännagivande följer på de förändringar vi gjorde i ledningsstrukturen i maj, och lokala ledningsgrupper anpassar nu sina organisationer till det.

Beslutet och de åtgärder vi nu vidtar är svårt, eftersom uppskattade kollegor kommer att lämna koncernen. Men det är nödvändigt och vi gör allt vi kan för att underlätta för de som påverkas.

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

****

Frågor? www.mtg.comFacebook: facebook.com/MTGABTwitter: @mtgabpress@mtg.com (eller Per Lorentz +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke +46 73 699 27 14)

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över sex kontinenter och inkluderar TV-kanaler och TV-distribution, onlinetjänster, innehållsproduktion och radio. Vi är också den största aktieägaren i CTC Media, som är Rysslands ledande oberoende TV-bolag. Våra aktier är noterade på Nasdaq OMX Stockholm (”MTGA” och ”MTGB”).

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som MTG ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 24 augusti 2015 klockan 10.55 CET.

Ladda ned press filerna:
Release