MTG slutför förvärvet av ledande spelutvecklaren och utgivaren Ninja Kiwi, pionjär inom Tower Defense-spel och skaparen av Bloons

MTG slutför förvärvet av ledande spelutvecklaren och utgivaren Ninja Kiwi, pionjär inom Tower Defense-spel och skaparen av Bloons

Stockholm
June 1, 2021
18.45 CEST
STOCKHOLM, 1 juni, 2021 — Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) har slutfört förvärvet av 100 procent av aktierna i den ledande Tower Defense spelstudion och utvecklaren Ninja Kiwi Limited (”Ninja Kiwi”), vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 24 mars 2021.

Sedan förvärvet offentliggjordes så har Ninja Kiwi fortsatt leverera på sin strategi, med fortsatt starka resultat från bolaget from följd. I mars 2021 passerade bolagets titel Bloons TD 6 tröskeln 603 miljoner SEK (100 miljoner Nyazeeländska dollar (NZD)) i samlad intjäning sedan lansering. Med lansering av det nya spelet Bloons Pop i närtid tillsammans med lansering av det mycket efterlängtade nya spelet Battles 2, planerad till sent 2021, så är bolaget väl positionerat för fortsatt tillväxt.

Den totala initiala köpeskillingen uppgick till 1 216 miljoner SEK (203 miljoner NZD), på kassa- och skuldfri basis. Av den initiala köpeskillingen betalades 541 miljoner SEK (90 miljoner NZD) genom en riktad nyemission av 4 435 936 nya B-aktier i MTG till säljarna av Ninja Kiwi, vilket betalades genom kvittning. Av återstoden av den initiala köpeskillingen, motsvarande ungefär 675 miljoner SEK (113 miljoner NZD), betalades 574 miljoner SEK (96 miljoner NZD) kontant och återstående 102 miljoner SEK (17 miljoner NZD) kommer att betalas kontant vid slutet av 2021.

Nyemissionen beslutades av MTG:s styrelse per dagens datum baserat på bemyndigandet från den extra bolagsstämman som hölls den 18 maj 2021. Skälet för avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att möjliggöra för MTG att fullgöra sina skyldigheter med anledning av förvärvet av Ninja Kiwi. Teckningskursen per aktie uppgår till motsvarande 121,9 SEK, vilket motsvarar den volymviktade genomsnittskursen för B-aktierna på Nasdaq Stockholm under 24 februari – 23 mars 2021. Genom nyemissionen av aktierna kommer MTG:s aktiekapital att öka med 22 179 680 kronor. De nyemitterade aktierna tecknades och betalades av säljarna genom kvittning i dag. Säljarna av Ninja Kiwi har ingått så kallade lock-up åtaganden, vilket innebär att säljarna, med vissa undantag, åtagit sig att inte överlåta, pantsätta eller annars disponera över B-aktierna som emitterats som del av den initiala köpeskillingen under en period mellan ett till tre år, där delar av B-aktierna släpps från lock-up gradvis under denna period (och de B-aktier som emitteras som del av en framtida tilläggsköpeskilling betalning, om någon, kommer vara föremål för en ettårig lock-up). De nyemitterade aktierna kommer leda till en utspädning för befintliga aktieägare i MTG med cirka 4 procent på fullt utspädd basis (dvs. baserat på det totala antalet aktier och röster i MTG efter slutförandet av nyemissionen i anledning av transaktionen).

Som tidigare kommunicerats kan säljarna erhålla en tilläggsköpeskilling. Ninja Kiwi kommer att konsolideras i MTG:s koncernredovisning från och med 1 juni 2021.

För ytterligare information om MTG:s förvärv av Ninja Kiwi, vänligen se det fullständiga tillkännagivandet av förvärvet som offentliggjordes den 24 mars 2021 här.

För mer information: Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 70 464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com Follow us: mtg.com / Twitter / LinkedIn

***  

About MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt förvärvs- och driftsbolag inom gaming- och esportunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Om Ninja Kiwi Ninja Kiwi® är en ledande utvecklare och utgivare av spel för mobil, konsol och desktop – spel som Bloons® TD 6, Bloons® TD Battles, och SAS: Zombie Assault® 4. Ninja Kiwi, grundat 2006, är ett företag med 70 anställda, huvudkontor samt spelutveckling i Auckland, Nya Zeeland och en andra spelutvecklingsstudio i Dundee, Skottland. Vänligen besök https://ninjakiwi.com/ för mer information och nyheter.

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)
Press Bilder