MTG slutför första steget av förvärvet av ordspelsutvecklaren PlaySimple

MTG slutför första steget av förvärvet av ordspelsutvecklaren PlaySimple

Stockholm
July 30, 2021
08.30 CEST
STOCKHOLM, 30 juli, 2021 — Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) har slutfört det första steget i förvärvet av aktierna i ordspelsutvecklaren PlaySimple, vilket offentliggjordes genom pressmeddelande den 2 juli 2021, och har förvärvat 77% av aktierna i PlaySimple.

På grund av indiska regler genomförs förvärvet i två steg. MTG har nu slutfört det första steget och har förvärvat 77% av aktierna i PlaySimple för en köpeskilling om cirka 2 388 miljoner kronor (277 miljoner USD). Avsikten är att förvärva de resterande 23% av aktierna i PlaySimple genom betalning med MTG B-aktier. Som tidigare meddelats uppgår den totala köpeskillingen för 100% av aktierna i PlaySimple till cirka 3 090 miljoner kronor, exklusive earn-out.

Det andra steget kommer att slutföras efter att myndighetsgodkännande lämnats till grundarna för att erhålla aktiedelen av köpeskillingen, varigenom grundarna kommer att erhålla 6 194 343 MTG B-aktier ("Vederlagsaktier") i utbyte mot de resterande aktierna i PlaySimple (motsvarande ett värde per MTG B-aktie om 115,16 SEK, vilket motsvarar det volymviktade genomsnittspriset för MTG B-aktier på Nasdaq Stockholm under de 20 handelsdagarna fram till och med den 1 juli 2021, och genom användandet av valutakursen USD/SEK av 8,582 per den 1 juli 2021).

Om grundarna inte har fått godkännande att erhålla Vederlagsaktierna senast den 31 oktober 2023 kommer MTG att förvärva de resterande aktierna i PlaySimple för en köpeskilling motsvarande värdet av Vederlagsaktierna vid den tidpunkten.

MTG höll den 28 juli 2021 en extra bolagsstämma för att emittera MTG C-aktier som kommer att innehas som egna aktier. Om myndighetsgodkännande erhålls kommer MTG B-aktier (konverterade från C-aktier) att överlåtas till PlaySimples grundare i utbyte mot de resterande aktierna. Om godkännande att erhålla Vederlagsaktierna inte lämnas kommer dessa att säljas i syfte att täcka kontantbetalningen.

Den initiala kontanta köpeskillingen som betalats för PlaySimple finansierades genom MTGs befintliga medel, en säkerställd kreditfacilitet om 1 000 miljoner kronor med en löptid om 24 månader som kan förlängas upp till 36 månader (en eventuell förlängning är villkorad av godkännande från långivarna) samt ett brygglån om 1 000 miljoner kronor med en löptid om 12 månader. Båda krediterna tillhandahålls av DNB Bank ASA filial i Sverige och Swedbank AB (publ).

Som tidigare kommunicerats kan säljarna erhålla en tilläggsköpeskilling (earn-out). PlaySimple kommer att konsolideras i MTG:s koncernredovisning från och med 1 augusti 2021.

För ytterligare information om MTG:s förvärv av PlaySimple, vänligen se det fullständiga tillkännagivandet av förvärvet som offentliggjordes den 1 juli 2021 [här].

För mer information: Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 70 464 44 44, oliver.carra@mtg.com Follow us: mtg.com / Twitter / LinkedIn

***  

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt förvärvs- och driftsbolag inom gaming- och esportunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Om PlaySimple PlaySimple (www.playsimple.in) är en utvecklare och utgivare av gratis högkvalitativa ordspel för mobil och har sitt huvudkontor i Bangalore, Indien. Företaget. Som grundades 2014, har i dag cirka 215 heltidsanställda och är ett av Indiens mest spännande och snabbast växande mobilspelföretag med en vision att skapa enkla, engagerande vardagliga spelupplevelser i massiv skala, drivet av en toppmodern teknik och analytisk infrastruktur. Sedan starten har PlaySimple byggt ett världsomspännande nätverk av spel som toppar listorna med över 75 miljoner nedladdningar av sina titlar hittills. För mer information besök playsimple.in.

Ladda ned press filerna:
Pressmeddelande (PDF)