MTG slutför försäljningen av sin andel i tjeckisk TV-verksamhet

MTG slutför försäljningen av sin andel i tjeckisk TV-verksamhet

Stockholm
April 24, 2017
15.00 CEST
  • Tidigare meddelad försäljning av andel i tjeckisk TV-verksamhet nu slutförd
  • Återspeglar MTG:s pågående omvandling från ett traditionellt nationellt TV-bolag till en global digital underhållningskoncern

MTG har slutfört försäljningen av sin andel om 50% i FTV Prima Holding till Denemo Media för en kontant transaktion om 116 miljoner euro (cirka 1 110 Mkr).

MTG har konsoliderat FTV Prima Holding till 100% efter köpet av 50% av bolaget under 2005 för 87 miljoner euro (820 Mkr) i kontant betalning. Totalt erhållen kontant avkastning, inklusive utdelningar och ersättningen för försäljningen, väntas uppgå till cirka 1,6 miljarder kronor.

Försäljningen medför en nettoförlust om preliminärt cirka 110 Mkr. All information hänförlig till FTV Prima Holding kommer att rapporteras som avvecklad verksamhet i MTG:s delårsrapport för det andra kvartalet.

MTG avser att använda ersättningen från försäljningen till att öka sin ägarandel i InnoGames, en utvecklare av online-spel, från 21% till 51%.

Mer information:

  • Följ länken till den ursprungliga nyheten om ”MTG säljer tjeckisk TV-verksamhet”.
  • Följ länken till den ursprungliga nyheten om ”MTG investerar i InnoGames”.

****

Frågor?

press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke; Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) mtg.com Facebook Twitter LinkedIn Instagram MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF