MTG säljer tjeckiskTV-verksamhet för att investera i fortsatt digital omställning

MTG säljer tjeckiskTV-verksamhet för att investera i fortsatt digital omställning

Stockholm
January 25, 2017
08.00 CET
  • MTG säljer sin andel om 50% i tjeckiska FTV Prima Holding till ett pris motsvarande 11,2x EBIT över 12 månader och med en total kontant avkastning om 2x den initiala investeringen
  • MTG överväger att använda ersättningen för att öka ägarandelen i InnoGames från 21% till 51%
  • Återspeglar MTG:s pågående omvandling från ett traditionellt TV-bolag till en digital underhållningskoncern

MTG har ingått avtal om att sälja sin andel om 50% i FTV Prima Holding till Denemo Media. Den kontanta transaktionen är baserad på en värdering (Enterprise Value) för 100% av FTV Prima Holding om 237,4 miljoner euro (cirka 2 255 Mkr). MTG har konsoliderat FTV Prima Holding till 100% och bolaget genererade en försäljning om 1 226 Mkr och ett rörelseresultat (EBIT) om 201 Mkr för tolvmånadersperioden fram till och med kv3 2016. Affären är villkorad av sedvanliga myndighetsgodkännanden och förväntas slutföras under kv1 2017.

MTG överväger att använda ersättningen från försäljningen till att öka sin ägarandel i InnoGames från 21% till 51%, baserat på samma värdering (Enterprise Value) om 260 miljoner euro för 100% av bolaget som MTG initialt betalade för sin investering i slutet av 2016. MTG kommer därefter att konsolidera 100% av InnoGames resultat. Följ länken för detaljer om MTG:s investering i den globala utvecklaren och publicisten av online-spel.

MTG köpte 50% av FTV Prima Holding kontant under 2005 för 87 miljoner euro (820 Mkr). Totalt erhållen kontant avkastning, inklusive utdelningar och ersättningen för försäljningen, väntas uppgå till cirka 1,6 miljarder kronor.

Denemo Media är ett tjeckiskt samägt bolag mellan Denemo Invest (75% ägarandel) och GES MEDIA ASSET (25% ägarandel). Denemo Invest är ett dotterbolag till Alphaduct, vilket ägs av den tjeckiske affärsmannen Vladimir Komar. GES MEDIA ASSET är del av GES GROUP, vilka idag äger 50% av FTV Prima Holding.

Jørgen Madsen Lindemann, VD och koncernchef, MTG: “Prima Group är ett fantastiskt bolag med ett mycket starkt team som levererar såväl uppskattade nyheter som underhållning. Under de senaste 11 åren har vi, tillsammans med vår lokala tjeckiska partner, utvecklat det tjeckiska medielandskapet genom att lansera en brett utbud av kanaler och tjänster och etablerat Prima som det främsta varumärket för information och underhållning. Vi önskar teamet fortsatt framgång tillsammans med vår lokala partner och den nya investeraren.

”Vi överväger att investera delar av ersättningen i att ta en majoritetsposition i InnoGames, vilket ligger helt i linje med vår strategi att investera i relevanta, kompletterande och skalbara digitala innehållsproducenter, publicister och distributörer. Online-gaming är den tredje vertikalen i MTGx digitala underhållningsportfölj och det här är ännu ett viktigt steg i vår pågående omvandling där vi hela tiden ser över möjligheter för att ytterligare expandera vår digitala verksamhet.”

****

Frågor?

press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)investors@mtg.com (eller Stefan Lycke; Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) mtg.com Facebook Twitter LinkedIn Instagram 

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 25 januari 2017 klockan 08.00.

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF
Press Bilder