MTG säljer sin andel av Sappa

februari 16 2015

Sappa logo
MTG har avslutat försäljningen av sin 50 procentiga andel av det svenska kabel-TV bolaget Sappa till den finska telekomoperatören Anvia för ett kontantbelopp som ger ett företagsvärde (för 100 procent av bolaget) på 135 miljoner kronor.

Sappa levererar TV-tjänster till cirka 350 000 svenska hushåll via kabel- och IPTV. Sappa grundades som Svensk Program Agentur (SPA) 1994 genom sammanslagningen av ett antal fristående lokala kabeloperatörer (SMATV). MTG förvärvade 50 procent av verksamheten 1999. Företagsnamnet SPA ändrades till Sappa 2010.

Anvia har förvärvat 100 procent av de utestående aktierna i Sappa från MTG
(50 procent) och SPA Holding (50 procent). Anvia är Finlands fjärde största telekomoperatör och erbjuder bredband, telefoni och tv-tjänster.

“Vi har varit en stolt delägare i Sappa i över femton år, under vilka företaget har utvecklats mycket framgångsrikt. Marknaden för TV-distribution har förändrats markant under den här tiden, och MTG fokuserar på att erbjuda underhållning snarare än att utveckla nätinfrastruktur. Verksamheten är väletablerad och passar sin nya ägare bra. Vi önskar medarbetarna på Sappa fortsatt framgång i framtiden.”

Jørgen Madsen Lindemann, MTG:s VD och koncernchef

Sappas omsättning 2014 var 248 miljoner kronor, med ett rörelseresultat (EBIT) på 15,7 miljoner kronor. MTG har bokfört sin 50-procentiga del av resultatet som andelar från intressebolag under Betal-TV Norden. Realisationsvinsten från försäljningen av Sappa på cirka 70 miljoner kronor kommer att rapporteras som en extraordinär post i MTGs kvartalsrapport för första kvartalet 2015.


Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×