MTG REGISTRERAR OBLIGATORISKT BUDPROSPEKT FÖR P4 RADIO

MTG REGISTRERAR OBLIGATORISKT BUDPROSPEKT FÖR P4 RADIO

Stockholm
October 2, 2006
08.00 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att den, i enlighet med Kapitel 4 av den norska lagen om handel med värdepapper, officiellt har registrerat dokumentet för MTG:s obligatoriska bud på det utestående utfärdade aktiekapitalet i P4 Radio Hele Norge ASA (”P4 Radio” eller ”Företaget”) på Oslobörsen. Budperioden inleds idag och avslutas den 30 oktober 2006. Vid börsens stängning den 29 september 2006 ägde MTG 31.321.058 aktier i P4 Radio, vilket motsvarade 97,1% av Företagets utestående utfärdade aktiekapital.

I enlighet med § 4-25 av den norska aktiebolagslagen kommer samtliga resterande aktier i P4 Radio att överföras till MTG den 5 oktober 2006. Den sista dagen för betalning för de aktier MTG får genom det obligatoriska budet är 13 november 2006 och en avnotering av P4 Radio från Oslobörsen väntas samma dag. MTG kommer att konsolidera P4 Radios resultat från och med den 1 oktober 2006. Koncernen kommer fortsätta att redovisa sin vinstandel i Företaget med ett kvartals fördröjning fram till den 30 september 2006. I och med detta kommer MTG att redovisa dess vinstandel på 39.7% från P4 Radios andra kvartal i sina räkenskaper för det tredje kvartalet med slut den 30 september 2006. *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 Om MTG: MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största Fri- och Betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands största oberoende TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med sammanlagt 50 egenproducerade och tredjeparts kanaler. Viasats TV-kanaler når nu över 80 miljoner människor varje dag i 21 länder i Europa. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf