MTG Radio och SRU förlänger samarbetet

MTG Radio och SRU förlänger samarbetet

Stockholm
October 18, 1999
19.03 CEST

MTG RADIO OCH SRU FÖRLÄNGER SAMARBETET MTG Radio har förlängt samarbetsavtalet med Svensk Radioutveckling, SRU. Därmed säkras Sveriges största kommersiella nätverk, RIX FM, under nästa koncessionsperiod, det vill säga till utgången av år 2008. -Samarbetet som startade 1995 har fungerat mycket väl, samtidigt som nätverket utvecklats betydligt bättre än marknadssnittet. Det gäller såväl lyssnarsiffror, som intäktsmässigt. Det är därför helt naturligt för oss att förlänga samarbetet, säger Mats Reimertz, VD för SRU och vice VD för Göteborgs-Posten, båda företagen med Stampen som moderbolag. SRU har licensavtal med tio stationer inom RIX FM-nätet som opereras av MTG Radio, ett affärsområde inom Modern Times Group MTG AB. Samtidigt som samarbetsavtalet förlängs sker en förändring av ägandet av RIX FM-stationens licens i Göteborg. Den ägs i dag av GP-koncernen men övergår till MTG Radios del av nätverket. Sedan tidigare driver MTG Radio Power Hit Radio i Göteborg (och i Stockholm). -Detta ger oss möjligheten att driva de båda Göteborgs-stationerna mer kostnadseffektivt än idag, som vi har erfarenhet från i Stockholm. Samtidigt ger det oss ökade möjligheter att paketera annonslösningar såväl mot den lokala som den nationella annonsmarknaden, säger Anders Nilsson, VD för MTG Radio. RIX FM är Sveriges största och mest avlyssnade kommersiella nätverk med 25 stationer. Det är det starkaste varumärket på den svenska kommersiella radiomarknaden För ytterligare information kontakta Anders Nilsson, VD MTG Radio, på telefon 08-562 720 00, eller Mats Reimertz, VD SRU på telefon 031-62 45 10. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/10/18/19991018BIT00600/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/10/18/19991018BIT00600/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer