MTG Radio går in i Finland

MTG Radio går in i Finland

Stockholm
August 26, 1999
15.37 CEST

MTG RADIO GÅR IN I FINLAND MTG Radio köper 24% av aktierna i P4 Finland Oy. I avtalet ingår att MTG Radio tar över ansvaret för att driva två näst intill rikstäckande radiokanaler. P4 Finland Oy fick i mars rätten att driva de två kanalerna, varav den ena når cirka 2,8 miljoner och den andra två miljoner potentiella lyssnare. MTG Radios köp av 24 procent av aktierna innebär, förutom managementansvar, också ansvar för finansiering av bolaget. -Vi kan driva näten med mycket lägre produktionskostnader än vad som är möjligt i Sverige. Målsättningen är att bolaget ska bli en av de ledande radiooperatörerna i Finland, säger Anders Nilsson, VD för MTG Radio. Det ena nätet, Groove Radio, sänder redan. Det andra startas under hösten. Förvärvet ligger i linje med MTG Radios strategi att etablera sig i MTGs geografiska kärnområde, Norden och Baltikum. MTG Radio driver Sveriges största radionätverk, RIX FM och Stockholms och Göteborgs största radiostationer, Power Hit Radio. Sedan årsskiftet är affärsområdet MTG Radio också etablerat i Estland och Lettland genom Easy FM. MTG är vidare största delägare i P4 Radio Hele Norge med 33,1 procent. För Modern Times Group innebär managementansvaret för radion i Finland ytterligare en av de etableringar i landet som sker i år. Beslut om satellitsändningar av TV3 för Finland har fattats. Sändningarna startar i höst. Den 7 september lanseras Metro på finska i Helsingfors. Sedan tidigare i sommar ges Metro ut där på engelska med anledning av Finlands ordförandeskap i EU. För ytterligare information kontakta Anders Nilsson, VD MTG Radio, på telefon +46-70-725 00 13 eller Hein Espen Hattestad, administrativ direktör P4, på telefon +47-95 96 25 05. Modern Times Group MTG AB är noterat på Stockholms Fondbörs O-lista under symbolen MTG och på Nasdaq i New York under symbolen MTGNY ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/08/26/19990826BIT00580/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/08/26/19990826BIT00580/bit0002.pdf

Ladda ned press filerna:
bit0001.doc
Visa mer filer