MTG publicerar sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2016

MTG publicerar sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2016

Stockholm
April 3, 2017
13.00 CEST
MTG har idag publicerat sin årsredovisning och hållbarhetsrapport för 2016. Båda rapporterna är tillgängliga på www.mtg.com. 

Årsredovisningen sammanfattar MTG:s finansiella resultat för helåret 2016 och redogör för bolagets pågående strategiska omvandling från ett traditionellt nationellt TV-bolag till en global digital underhållningskoncern. Årsredovisningen finns på svenska och på engelska.

Hållbarshetsrapporten presenterar MTG:s arbete inom hållbarhet och ansvarsfullt företagande. Rapporten belyser hur MTG utvecklar sin hållbarhetsstrategi inom fyra fokusområden – ansvarsfull media, social påverkan, affärsetik och miljö – och visar på bolagets prioriteringar inom hållbarhet för de kommande åren.

MTG:s hållbarhetsrapport är för sjätte året i rad producerad i enlighet med riktlinjerna från Global Reporting Initiative ”G4 Sustainability Reporting Guidelines”. Rapporten publiceras på engelska.

De två rapporterna är tillgängliga genom de följande länkarna:

Årsredovisningen för 2016

Hållbarhetsrapporten 2016

****

Frågor?

press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09)nvestors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) mtg.com Facebook Twitter LinkedIn Instagram 

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitala videonätverk och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’). Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 3 april 2017 kl. 13.00 CET.

Ladda ned press filerna:
Release
Visa mer filer