Årsredovisning 2016

 • Choose section
  • Vi är Gnistan!
  • Vårt tillvägagångssätt
  • Vår resa
  • Vårt ansvar
  • Vårt resultat
  • Vår verksamhet
  • Ladda ner

Vi är Gnistan!

2016 var ett viktigt och framgångsrikt år för MTG. Vi accelererade vår försäljningstillväxt jämfört med tidigare år och tillväxten under fjärde kvartalet var den starkaste på över 5 år. Vi ökade även vårt resultat samtidigt som vi gjorde såväl omfattande investeringar som avyttringar av ett antal icke-kärnverksamheter. Detta sammantaget har gjort det möjligt för oss att föreslå en ökad utdelning för 2016.

Vi leder utvecklingen
Förändrade konsumtionsbeteenden och tekniska framsteg gör att vår bransch förändras mer än någonsin och vi fortsätter att leda denna förändring genom att omvandla MTGs produkter och verksamheter i allt snabbare takt. 2016 tog vi ett antal mycket viktiga steg för att forma vår verksamhet för framtiden. Vi har lanserat nya kanaler och tjänster, inklusive vår nya streamingtjänst Viafree; expanderat Viaplay och utvecklat ett antal nordiska originalserier, säkrat de bästa sporträttigheterna för många år framöver; tecknat omfattande flerårsavtal med ett antal innehållsleverantörer som Fox och Disney; lanserat nya esports-turneringar, ligor och studior runt om i världen; utvecklat såväl etablerade som nya influencers och säkerställt att alla dessa fantastiska underhållningsupplevelser finns tillgängliga i så stor utsträckning som möjligt genom nya långsiktiga avtal med nätoperatörer och online-plattformar runt om i världen. Oavsett om det gäller en TV-kanal eller ett digitalt videonätverk är en bra berättelse den gemensamma framgångsfaktorn i allt vi gör, och våra prisbelönta produktionsbolag har, precis som Zoomin.TV och Splay, berättat ännu mer fantastiska historier under 2016.

Anpassning av portföljen
Den strategiska omvandling vi genomgår handlar om fokus; att säkra att vi fokuserar vår tid, vårt kapital och våra beslut på områden som kan leverera den bästa avkastningen för framtiden. Detta har gjort att vi gått ur vissa produkter, bolag och marknader i syfte att kunna återinvestera i andra verksamheter. Det här har inte varit enkla beslut då det ofta rört sig om verksamheter där vi investerat under många år, men helt nödvändiga för MTGs framtid. Vi har under året gått ur våra verksamheter i Ryssland och Ukraina med en avkastning om 5x vår investering. Vi har också nyligen slutfört försäljningen av vår ägarandel om 50% i Prima i Tjeckien med en avkastning om 2x vår investering och vi är i slutfasen av att slutföra försäljningen av våra fri-TV-verksamheter i Afrika. Vi har även nyligen tillkännagivit försäljningen av vår baltiska verksamhet. Intäkterna från dessa avyttringar återinvesterar vi i nya produkter på den nordiska marknaden, i nya esport-bolag och produkter, i egna originalproduktioner samt i vår expansion inom onlinespel som är vår tredje globala vertikal. Onlinespel är en mångmiljardmarknad med mobilbaserade spel som det snabbast växande segmentet vilket är anledningen till att vi har köpt 21% av det Hamburgbaserade företaget InnoGames med optionen att öka vårt ägande ytterligare över tid.

Driver tillväxt och lönsamhet
Försäljningen ökade med 7% på rapporterad basis och med 5% på organisk basis till en ny rekordnivå och koncernens digitala försäljning nära på fördubblades. Samtliga fri-TV-verksamheter, utom en, redovisade ökad försäljning, och våra tittarandelar ökade på de flesta marknader. Det traditionella TV-tittandet minskade återigen i Skandinavien som en effekt av att en allt högre andel av tittandet sker online, på mobilen och on demand. TV-tittandet i våra internationella marknader var emellertid fortsatt stabilt jämfört med föregående år. Annonspriserna ökade på samtliga marknader till följd av en fortsatt hög efterfrågan av den räckvidd, höga kvalitet och enkla mätbarhet som TV-mediet utgör. Tittandet online fortsätter att öka explosionsartat och vi ökar vår andel inom området på samtliga marknader. Antalet betal-TV-abonnenter i Norden ökade under 2016 och intäkterna påverkades positivt av högre priser för både Viasat och Viaplay, till följd av att vi har förbättrat användarupplevelsen av de båda produkterna genom ett utökat premiuminnehåll och förbättrad funktionalitet. Detta illustreras inte minst av våra sändningar i Sverige från OS i Rio, där vi visade varje minut av spelen på våra olika plattformar och för första gången även i virtual reality.

Det var inom esport som vi såg den starkaste tillväxten. ESL och DreamHack är två av världens största esport-operatörer och industrin väntas locka närmare 60 miljoner deltagare, nästan 200 miljoner fans, en global publik på det dubbla och intäkter på nästan 700 miljoner dollar under 2017. Såväl den fysiska som den digitala publiken för de över 400 stora evenemang som hölls under 2016 slog nya rekord, och vi har visat vägen genom att förvärva lokala operatörer i England och Australien, adderat nya esport event i Brasilien och Filippinerna och byggt ut våra studios i Frankrike och USA. Intresset för esport bland annonsörer, sponsorer och distributörer är ständigt växande, och vi har just tecknat distributionsavtal med både Twitter och Facebook för att göra innehållet från våra turneringar och ligor tillgängliga på dessa plattformar. Esport har alla förutsättningar att bli en av världens ledande sporter, vilket är anledningen till att vi investerar i dessa verksamheter och därutöver utvärderar nya samarbetsmöjligheter för att accelerera expansionen ytterligare. Lönsamheten inom våra traditionella verksamheter förbättrades som en kombination av organisk försäljningstillväxt och kostnadsbesparingar, vilket mer än kompenserade för såväl dessa investeringar som för ökade innehållskostnader till följd av en förstärkt dollar. Detta resulterade i en oförändrad rörelsemarginal och en tillväxt på 6% i vårt rörelseresultat.

Levererar aktieägarvärde
Vår strategi fortsätter att kombinera återinvesteringar för framtida tillväxt med generösa utdelningar till våra aktieägare. Vi avslutade året med en ökad vinst och en stabil nettoskuld, motsvarande 1,4x EBITDA, efter att under året betalat ut 86% av 2015 års nettoresultat (före jämförelsestörande poster). Styrelsen föreslår därför en ökning av utdelningen med 4% till 12,00 kr, motsvarande en utdelningsandel om 93%. Intäkterna från våra avyttringar fortsätter vi att återinvestera i vår framtida tillväxt.

Vår story
Bra historier är kärnan i allt vi gör. MTG:s värdeord Bold, Smart, Fun och Engaging handlar om att uppmuntra ett positivt beteende liksom att skapa förutsättningar för mångfald och utveckling av talanger, så att vi kan berätta historier som människor älskar och vill dela med sig av. Våra värderingar är integrerade i vår strategi, vår kultur och vårt ansvar. Vi har en tydlig strategi att etablera oss som en ledande aktör inom digital videounderhållning i våra marknader och på följande sidor kommer du se hur vi försöker att göra detta på ett både ansvarsfullt och hållbart sätt.

Vi vill också delge vår egen historia så tydligt och enkelt som möjligt vilket är anledningen till att vi har förenklat vår finansiella rapportering under det senaste året, återlanserat vår hemsida mtg.com, förstärkt vår publika profil och delat ännu fler historier i våra sociala kanaler. Allt som har uppnåtts och kommer att uppnås är en följd av den passion och det engagemang som vårt globala team om 3.800 anställda uppvisat. Jag vill tacka er och våra ägare, kunder och partners som alla utgör grunden för våra framgångar.

Jørgen Madsen Lindemann
VD & koncernchef

Läs mer

Vårt tillvägagångssätt

Framgång bygger på stark kultur, tydlig strategi och utmärkt prestanda.

 

Vision

Vårt mål är att vara den ledande leverantören av digitala underhållningsupplevelser på alla våra marknader. Vi formar framtidens underhållning genom att skapa förutsättningar för våra konsumenter att se det innehåll de älskar när och var de vill. Vi vill nå, engagera och underhålla allt er människor samtidigt som vi försöker att hela tiden bidra till samhället i stort och skapa hållbart och långsiktigt värde för alla våra intressenter. Vi omvandlar MTG från ett traditionellt mediebolag till en global digital underhållare. Vi vill vara det naturliga valet inom underhållningsindustrin vare sig det gäller som arbetsgivare, leverantör eller partner.

Mission

Vår ambition är att forma framtidens underhållning, genom att skapa ett ständigt ökande utbud av engagerande och spännande underhållningsupplevelser som berikar och förbättrar livet för våra kunder och konsumenter. Våra produkter är relevanta, enkla att använda och ger bästa värde för pengarna. Vi fokuserar på att skapa en hållbar och positiv inverkan på vårt samhälle och samtidigt ett ökat värde för våra intressenter. Vi strävar ständigt efter mer i allt vi gör, allt i syfte att göra skillnad varje dag. Vi försöker ständigt omdefiniera hur underhållning konsumeras och upplevs. Människor och deras berättelser är i centrum för allt vi gör och syftet med de produkter vi utvecklar är att förmedla fantastiska berättelser.

Värderingar

Vi är gnistan – utforskar möjligheter, berikar liv, formar framtiden.

Vi utgår från fyra beteenderelaterade värdeord:

SMART

Vi är besatta av innehåll. Vi bygger talang.

BOLD

Vi tänker stort och agerar snabbt. Vi är alltid innovativa.

FUN

Vi bekämpar tristess. Vi gör det vi älskar.

ENGAGING

Vi placerar kundupplevelsen först. Vi står tillsammans.

Strategi

Vårt mål är att skapa värde för våra ägare genom att kombinera långsiktig försäljnings- och vinsttillväxt med aktieutdelningar. För att uppnå detta omvandlar vi MTG från ett traditionellt nationellt TV-bolag till en global digital underhållare. Vi vill vara en global ledare inom utvalda underhållningsvertikaler, och fokuserar på områden där vi har möjlighet att vinna. Vi har proaktivt anpassat vår affärsmodell och produktportfölj för att dra nytta av förändrade konsumtionsbeteenden och investerat i såväl våra befintliga som nya företag. Innovation, optimering samt konsolidering är i fokus hos våra traditionella verksamheter. Inom våra digitala verksamheter fokuserar vi på tillväxt genom expansion, diversifiering och samarbeten inom våra utvalda vertikaler. För att påskynda omvandlingen har vi lanserat ett kostnadsbesparingsprogram samt sett över vår bolagsportfölj. Allt i syfte att kunna fokusera vårt kapital till de områden som erbjuder störst potential för långsiktigt värdeskapande.

Vår resa

En ständig utmanare och innovatör.


Född 1987 som Skandinaviens första kommersiella TV- kanal. 30 år senare återfinns såväl traditionella TV-produkter som streamingtjänster, radio och innehållsproduktion samt nästa generation av globala underhållningsupplevelser i form av esport, digitala videonätverk och onlinespel.

Läs mer om vår resa 

Vårt ansvar

På MTG anser vi att företags ansvarstagande (Corporate Responsibility, CR) skapar ett unikt värde för alla våra intressenter – våra anställda, våra kunder, våra partners, våra ägare och samhället i stort.

 

Vision & strategi

Corporate Responsibility är i centrum för allt vi gör – i vår affärsstrategi, våra värderingar och vår kultur.

Det är också därför våra CR-aktiviteter granskas och styrs direkt av en särskild rådgivningsgrupp för CR. Denna grupp, som är utsedd av vår styrelse, leds av MTGs styrelseledamöter Simon Duffy och Joakim Andersson. På så sätt säkerställer vi att vår CR-strategi är helt integrerad i MTGs verksamhet och beslutsfattande.

Under 2016 förstärkte vi vår CR-strategi med fyra fokusområden – miljöskyddsocial påverkanaffärsetik och ansvarsfull media. Med andra ord vill vi kunna erbjuda ansvarsfull underhållning medan vi agerar etiskt, engagerar oss i våra medarbetare och söker kontrollera vår miljöpåverkan på ett positivt sätt.

Våra värderingar och principer i MTGs uppförandekod och policyramverk vägleder oss i allt vi gör. Vi jobbar utifrån och följer även FN:s Global Compact, OECD:s riktlinjer för multinationella företag, samt FN:s riktlinjer för företag och mänskliga rättigheter.

Resultat & framsteg

MTGs CR-redovisning för 2016, som finns tillgänglig på www.mtg.com, visar att vårt CR-arbete tog ett stort steg framåt under 2016.

 • Vi strävar efter att främja och säkerställa mångfald och jämlikhet för alla MTGs anställda, och en 50/50 könsfördelning i våra ledningsgrupper till 2020. Bolag som omfamnar jämställdhet och mångfald är mer framgångsrika så därför kommer vi att jobba med att implementera vår aktivitetsplan under 2017 och framåt.
 • För femte året i rad ingår MTG i Dow Jones Sustainability Index som belyser företag som har kapacitet att leverera långsiktigt och hållbart värde. För fjärde gången ingår vi också i RobecoSAMs Sustainability Yearbook.
 • Vi fortsätter att förbättra våra processer för att skydda barn inom både våra linjära och streamade tjänster, och erbjöd en lyckad kombination av utbildning och underhållning i ”Det stora experimentet”, vår första originalserie för barn på Viaplay.
 • Samtliga ledningsgrupper från MTGs nyförvärvade digitala satsningar utbildades i våra policyer och riktlinjer gällande mutkonventioner och antikorruptionsregler, med planerad vidareutbildning för 2017.
 • Våra bolag ESL och DreamHack hjälpte till att grunda ESIC, en branschorganisation för hela esport-industrin med syfte att förhindra fusk, korruption, dopning och uppgjorda matcher.

Framåtblick

Under 2017 börjar vi kartlägga vår energiförbrukning i våra största marknader med syfte att reducera vår konsumtion med 20% till 2020. Vi kommer fortsätta att förbättra våra rutiner ytterligare för dataskydd och implementera en övergripande plan för att proaktivt kunna uppfylla den kommande dataskyddsförordningen (The General Data Protection Regulation, GDPR). Vi kommer att fokusera på hur vi kan använda data för att förnya oss och för att så effektivt som möjligt leverera ännu mer medryckande digitala underhållningsupplevelser. Naturligtvis kommer vi även fortsätta fokusera på kvalitativt skapande av inkluderande innehåll med hög tillgänglighet, där berättarkraften lyfts för att engagera olika målgrupper och belysa viktiga frågor.

Och vi är redo att sikta ännu högre. MTG har redan anslutit sig till FN:s mål för hållbar utveckling (SDG) #5: Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt. Under 2017 kommer vi att sätta våra CR-mål till 2020 och koppla dessa till specifika SDGs.

Konsumentbeteenden, medieformat och berättarverktyg fortsätter att utvecklas, och det kommer vi också att göra. Så när vi tar steget fullt ut som den ledande digitala underhållaren i var och en av våra marknader och når er människor än någonsin tidigare ökar även vår chans att påverka positivt globalt och det är för oss en stor och mycket välkommen möjlighet.

Vill du veta mer om vårt arbete in Corporate Responsibility, ladda ner vår senaste hållbarhetsredovisning.

Vårt resultat

 

Rekordförsäljning

 

Ökad vinst

Skuldsättningsgrad 

Ökad utdelning

Vill du få fullständig information om vårt resultat, ladda ned hela vår årsredovisning   Årsredovisning (2016) pdf.

 

 

Vår verksamhet

MTGs verksamhet omfattar fyra segment som samtliga omvandlas och anpassas till nya konsumtionsbeteenden. Två av segmenten omfattar geografiskt definierade underhållningsverksamheter, medan de övriga två är globala till sin natur.


Nordic Entertainment

Segmentet består av fri-TV, radio och betal-TV-verksamheter som distribueras såväl online som offline, inklusive totalt 50 TV-kanaler, lokala och internationella radiostationer; Viasats satellit-TV-plattform, och Viaplay, Viafree och ILikeRadio streamingtjänster. Dessa produkter görs tillgängliga så brett som möjligt på fasta och mobila nät. Produktsortimentet varierar mellan Sverige, Norge, Danmark och Finland.

International Entertainment

Segmentet består av online och offline verksamheter i Baltikum, Tjeckien, Bulgarien, samt Trace TV som i första hand utgörs av internationella tematiska betal-tv-kanaler. De baltiska verksamheterna omfattar fri-TV och betal-TV-kanaler, radiostationer, Viasats satellitplattform och Viaplays streamingtjänst. Prima i Tjeckien och Nova i Bulgarien består av ett antal TV-kanaler, digitala varumärken och andra medieföretag.

MTG Studios 

MTG Studios består av ett antal produktions- och distributionsbolag för TV, reklam, events, filmer och branded content. Segmentet inkluderar nice entertainment group som består av 28 produktionsbolag i 16 länder; DRG som är en distributör av internationella format; Strix TV som utvecklar TV format i Skandinavien; och Paprika som är ett internationellt produktionsbolag.

MTGx 

MTGx utgörs av koncernens globala digitala verksamheter med fokus på att leverera nästa generations underhållningsupplevelser. MTGx består av världens största esportarrangörer i form av Turtle Entertainment och DreamHack; ett av världens ledande internationella digitala videonätverk genom Zoomin.TV och Splay; samt innehav i InnoGames, Engage Sports Media, och ett antal nystartade företag.

×