MTG publicerar finansiellt resultat för Kv1 januari-mars 2021

MTG publicerar finansiellt resultat för Kv1 januari-mars 2021

Stockholm
April 29, 2021
14.00 CEST
STOCKHOLM, 29 april 2021 — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) offentliggör i dag sitt resultat för det första kvartalet 2021.

MTG:s Koncernchef och VD Maria Redin skriver i sitt VD-ord: ”Resultatet för det första kvartalet var blandat, vilket återspeglar pandemins fortsatta påverkan på våra två vertikaler. Medan gaming presterade bra och visade ett ökat användarengagemang med vår expanderade portfölj av titlar, fortsatte esport att påverkas av det uppskjutna återinförandet av evenemang med livepublik. Kortsiktig planering är fortsatt svårt, vilket märks av i vårt justerade turneringsschema. Som en följd av detta upplever vi långsammare beslutsprocesser från varumärkessponsorer, vilket i kvartalet försenade ett mindre antal större sponsringsavtal, som fick en negativ påverkan på både omsättning och justerad EBITDA för kvartalet. Majoriteten av dessa avtal har nu ingåtts under Kv2 2021."

”Samtidigt har Kv1 2021 också varit ett kvartal med betydande investeringar i både gaming- och esport-vertikalen i syfte att bättre positionera MTG inför framtiden. På gaming-sidan lanserade vi två nya spel (med ytterligare 10 spel på gång), påbörjade integrationen av Hutch och offentliggjorde förvärvet av Ninja Kiwi. Inom esport har vi, till följd av nya trender och lärdomar från pandemin, påskyndat strategiska och operativa investeringar i vår produktportfölj och i våra B2C plattformar för att stärka vår position och diversifiera vårt nuvarande erbjudande.” skriver Maria Redin, VD och Koncernchef MTG, vidare i VD-ord.

Höjdpunkter ur MTG:s kvartalsrapport för Kv1 2021 följer nedan – för att ta del av rapporten i sin helhet, se bifogad fil eller besök www.mtg.com.

Operationella höjdpunkter

 • Gaming-vertikalen levererade ett solitt resultat i kvartalet i termer av nettoförsäljning och EBITDA, drivet av högt engagemang från spelarbasen och inkluderingen av Hutch
 • Esport-vertikalen levererade tre digitalt genomförda Master-evenemang under kvartalet. Återinförandet av live-evenemang förväntas nu vid slutet på året på grund av pandemin
 • MTG fortsatte under kvartalet att leverera på sin strategi för organisk och icke-organisk tillväxt inom gaming. Två nya titlar har testlanserats (soft launched): InnoGames ”Rise of Cultures” och Hutchs ”Puzzle Heist”, vilka visar positiva tidiga resultat på flera nyckeltal. MTG offentliggjorde vidare ingåendet i ett avtal för att förvärva Ninja Kiwi, en ledande Nya Zeeländsk spelutvecklare och spelutgivare av mobilspel inom genren tower defense
 • MTG accelererade strategiska investeringar i sin esport-vertikals produktportfölj och B2C plattformar för att stärka sin position och diversifiera sitt nuvarande erbjudande

Finansiella höjdpunkter

 • Nettoomsättningen ökade med 9 procent till 1 011 Mkr (924) och 18 procent rensat för valutaeffekter. Organisk tillväxt uppgick till 2 procent
 • Justerad EBITDA uppgick till 100 Mkr (-21) inklusive justeringar i kvartalet för långsiktiga incitamentsprogram på 19 Mkr (32) och transaktionskostnader för rörelseförvärv på 27 Mkr (13)
 • EBITDA uppgick till 54 Mkr (-69)
 • Rörelseresultatet (EBIT) uppgick till -43 Mkr (-142)
 • Periodens resultat uppgick till -124 Mkr (-132)
 • Resultat per aktie före utspädning -1,43 kronor (-2,10)
 • Nettokassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 1 Mkr (-39)

Finansiellt sammandrag

(Mkr) Kv1 2021 Kv1 2020 Helår 2020
Nettoomsättning 1 011 924 3 997
varav Gaming 767 625 2 682
varav Esport 244 299 1 315
EBIT -43 -142 35
EBITDA 54 -69 319
Justerad EBITDA 100 -21 535
Periodens resultat -124 -132 -96
Resultat per aktie före utspädning, kr -1,43 -2,10 -2,99
Försäljningstillväxt, % 9% -2% -6%
Valutakurseffekter, % -9% 4% -2%
Försäljningstillväxt rensat för valutaeffekter, % 18% -6% -4%
varav organisk tillväxt, % 2% -6% -4%
SCROLL FOR MORE

Aktieägarinformation

Finansiell kalender

Årsstämma 2021 18 maj 2021
Kvartalsrapport Kv2 2021 20 juli 2021
Kvartalsrapport Kv3 2021 28 oktober 2021
SCROLL FOR MORE

Konferenssamtal MTG bjuder in till en telefonkonferens i dag klockan 15.00 CEST, lokal tid i Stockholm. Använd följande nummer för att delta i telefonkonferensen:

Sverige:                                             +46 (0) 856 618 467 Storbritannien:                                    +44 (0) 844 481 9752 USA:                                                 +1 646 741 3167 Std. International                                +44 (0) 2071 928 338

Pinkoden för telefonkonferensen, som hålls på engelska, är 71 749 49

För att lyssna på konferenssamtalet online via webcast besök: https://edge.media-server.com/mmc/p/tq9j8okm

Denna information är sådan information som Modern Times Group MTG AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 29 april 2021 kl. 14.00 CEST.

För mer information: Oliver Carrà, Public Relations Director Direct: +46 70 464 44 44, oliver.carra (at) mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / Linkedin 

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt förvärvs- och driftsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
Kv1 kvartalsrapport januari-mars 2021 (PDF)
Visa mer filer