MTG ökar ägandet i InnoGames och bildar tillsammans med bolagets grundare ett nytt holdingbolag för gaminginvesteringar

MTG ökar ägandet i InnoGames och bildar tillsammans med bolagets grundare ett nytt holdingbolag för gaminginvesteringar

Stockholm
December 7, 2020
14.30 CET
STOCKHOLM, 7 december 2020 – Modern Times Group MTG AB (publ) (“MTG”) har förvärvat ytterligare 17% av aktierna i den ledande spelutvecklaren och spelutgivaren InnoGames GmbH (“InnoGames”), vilket ökar ägandet i bolaget till 68%. Transaktionen innefattar också bildandet av ett nytt holdingbolag för MTG:s hela gamingverksamhet, inklusive Kongregate. Detta är ett viktigt steg för att skapa en starkare gamingvertikal som fullt ut kommer att kunna realisera synergier, värden och strategiska möjligheter framöver.

MTG offentliggjorde sin första investering om 21% i Hamburg-baserade InnoGames i oktober 2016 och ökade sitt ägande till 51% i maj 2017. Eftersom InnoGames fortsätter att leverera starka resultat har MTG beslutat att utnyttja en av sina köpoptioner för att öka sitt ägande i InnoGames till 68%. Som en del av transaktionen har parterna kommit överens om att annullera MTG:s kvarvarande köpoptioner avseende återstående 32% av aktierna i InnoGames. MTG förvärvar genom nyttjandet av optionen ytterligare 17% av aktierna i InnoGames till ett värde om 106 miljoner euro (på kontant- och skuldfri basis), vilket motsvarar 10 gånger EBITDA rullande tolv månader från september 2020.

Transaktionen innefattar också inrättandet av ett nytt holdingbolag, MTG Gaming AB (”GamingCo”), till vilket 100% av aktierna i InnoGames och Kongregate överförs. Framtida förvärv kommer att ägas av GamingCo. MTG kommer att äga 71,85% av aktierna i GamingCo efter transaktionen.

”Genom bildandet av en gemensam gamingkoncern tillsammans med InnoGames grundare, kan InnoGames förstklassiga erfarenhet inom användaranskaffning, 'live operations' och 'business intelligence' bidra till samtliga bolag inom MTG:s gamingvertikal och framtida nya förvärv” säger MTG:s VD och Koncernchef Maria Redin.

Den tyska ledande utvecklaren och utgivaren av online- och mobilspel InnoGames har skapat framgångar som ”Forge of Empires”, ”Tribal Wars” och ”Elvenar”. InnoGames fokuserar på högkvalitativa free-to-play-strategispel och stadsbyggarspel samt har uppvisat en tvåsiffrig tillväxt under 13 år i följd sedan bolaget bildades 2007. I november 2019 passerade InnoGames en miljard euro i livstidsintäkter och uppvisar en enastående stark prestation under 2020. MTG erhåller för närvarande ett rekordhögt EBITDA-bidrag från InnoGames och bolaget har en stark lanseringsplan för nya lovande spel.

”Vi grundade InnoGames för att skapa fantastiska spel som folk vill spela i decennier. I dag har vi en ikonisk uppsättning spel och en stark pipeline av nya spännande titlar som har uppvisat enastående resultat i tidiga tester. 2020 har varit ännu ett rekordår för oss och vi ser fram emot att bidra med vår omfattande erfarenhet till det nya gamingbolagets prestation. Vi har redan ett framgångsrikt mångårigt och långsiktigt samarbete med MTG etablerat, och vi ser stora värden i att arbeta ännu närmare varandra genom att tillsammans bygga upp en stark gamingkoncern med ett tydligt fokus på free-to-play-spel inom ”casual” och ”mid-core” genrerna." Säger InnoGames medgrundare och VD Hendrik Klindworth.

Transaktionen kommer att slutföras i december 2020 och kommer att finansieras genom en säljarrevers som ska återbetalas den 31 mars 2021. Förvärvet kommer att ha en positiv effekt på MTG:s resultaträkning genom minskade minoritetsintressen relaterade till InnoGames, vilket leder till en ökad vinst per aktie.

Rådgivare

Gernandt & Danielsson Advokatbyrå och Norton Rose Fulbright har varit juridiska rådgivare för MTG i samband med transaktionen.

ALANTRA har varit finansiell rådgivare och SKYE Partners har varit legal rådgivare till InnoGames grundare i samband med transaktionen.

Denna information är sådan information som MTG är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl. 14.30 CET den 7 december 2020.

För mer information:

Oliver Carrà, Director of Public Relations, MTG Direkt: +46 (0) 70-464 44 44, oliver.carra@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Peter Meyenburg, Head of PR InnoGames Direkt: +49 151 443 49 840, peter.meyenburg@Innogames.com InnoGames pressrum: https://www.innogames.com/press Följ InnoGames: www.Innogames.com / www.linkedin.com/Innogames

Om MTG

Modern Times Group MTG AB (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTG A’ och ’MTG B’).

Om InnoGames

InnoGames är Tysklands ledande utvecklare och utgivare av mobil- och onlinespel. Företaget - med säte i Hamburg - är mest känt för Forge of Empires, Elvenar och Tribal Wars. InnoGames kompletta portfölj omfattar sju live-spel och flera mobiltitlar i produktion. Född som en hobby har InnoGames idag ett team på 400 anställda från mer än 30 länder som delar passionen att skapa unika spel som spelare över hela världen har glädje av i flera år. För mer information se https://www.innogames.com/.

Ladda ned press filerna:
Release
Press Bilder