MTG offentliggör ömsesidigt beslut med Huya om avbrutna förhandlingar kring slutgiltigt avtal för partnerskap kring esport i Kina samt investering i MTG-bolaget ESL

januari 21 2020

STOCKHOLM – 21 januari, 2020 08.00am CET — Modern Times Group MTG AB (MTG) offentliggör i dag att bolaget och Huya Inc. (Huya) ömsesidigt beslutat avbryta förhandlingarna om ett slutgiltigt avtal för formandet av ett Joint Venture-bolag för esportexpansion på den kinesiska marknaden och en minoritetsinvestering i MTG:s portföljbolag ESL.

Ingåendet av ett bindande term sheet offentliggjordes ursprungligen den 2 september 2019, och transaktionen har sedan dess varit föremål för sedvanlig due diligence-process och slutgiltiga förhandlingar.

Olika syn mellan parterna på den avtalsmässiga fördelningen av risk samt andra centrala kommersiella villkor utgör de huvudsakliga skälen till att bolagen nu offentliggör att term sheet-avtalet bryts.

“Vi tror fortfarande på logiken i transaktionen och dess potential både för MTG, Huya och den globala esportindustrin. Dock ser båda parter att ett ömsesidigt avslutande av förhandlingarna är den enda vägen framåt, givet statusen på förhandlingarna i detta läge. Med det sagt är en expansion på den viktiga kinesiska esportmarknaden en fortsatt prioritet för MTG och vi ser fram mot att utnyttja de möjligheter som finns i en nära framtid”, säger Jørgen Madsen Lindemann, Koncernchef och VD för MTG.

Uppsägningen av avtalet kommer inte ha någon finansiell påverkan på ESL:s resultat 2020. Som tidigare meddelats planerar MTG att offentliggöra resultatet för det fjärde kvartalet samt helåret 2019 den 6:e februari 2020.

Denna information är sådan information som MTG är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:a januari 2020 klockan 08.00 am CET.

****

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×