MTG offentliggör ömsesidigt beslut med Huya om avbrutna förhandlingar kring slutgiltigt avtal för partnerskap kring esport i Kina samt investering i MTG-bolaget ESL

MTG offentliggör ömsesidigt beslut med Huya om avbrutna förhandlingar kring slutgiltigt avtal för partnerskap kring esport i Kina samt investering i MTG-bolaget ESL

Stockholm
January 21, 2020
08.00 CET
STOCKHOLM – 21 januari, 2020 08.00am CET — Modern Times Group MTG AB (MTG) offentliggör i dag att bolaget och Huya Inc. (Huya) ömsesidigt beslutat avbryta förhandlingarna om ett slutgiltigt avtal för formandet av ett Joint Venture-bolag för esportexpansion på den kinesiska marknaden och en minoritetsinvestering i MTG:s portföljbolag ESL.

Ingåendet av ett bindande term sheet offentliggjordes ursprungligen den 2 september 2019, och transaktionen har sedan dess varit föremål för sedvanlig due diligence-process och slutgiltiga förhandlingar.

Olika syn mellan parterna på den avtalsmässiga fördelningen av risk samt andra centrala kommersiella villkor utgör de huvudsakliga skälen till att bolagen nu offentliggör att term sheet-avtalet bryts.

“Vi tror fortfarande på logiken i transaktionen och dess potential både för MTG, Huya och den globala esportindustrin. Dock ser båda parter att ett ömsesidigt avslutande av förhandlingarna är den enda vägen framåt, givet statusen på förhandlingarna i detta läge. Med det sagt är en expansion på den viktiga kinesiska esportmarknaden en fortsatt prioritet för MTG och vi ser fram mot att utnyttja de möjligheter som finns i en nära framtid”, säger Jørgen Madsen Lindemann, Koncernchef och VD för MTG.

Uppsägningen av avtalet kommer inte ha någon finansiell påverkan på ESL:s resultat 2020. Som tidigare meddelats planerar MTG att offentliggöra resultatet för det fjärde kvartalet samt helåret 2019 den 6:e februari 2020.

Denna information är sådan information som MTG är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom nedan kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 21:a januari 2020 klockan 08.00 am CET.

****

För mer information: Lars Torstensson, EVP Communications & Investor Relations Direkt: +46 (0)702-734 879, lars.torstensson (at) mtg.com Oliver Carrà, Public Relations Director Direkt: +46 708 666 433, oliver.carra (at) mtg.com

Nå oss: communications@mtg.com Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

Om MTG MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Om HUYA  HUYA Inc. (NYSE:HUYA) (www.huya.com) är en ledande digital plattform för livesänd strömmande underhållning i Kina med en stor och aktiv användarbas och community. Bolaget samarbetar med arrangörer inom esport, samt med ledande spelutvecklare och spelutgivare. Huya har etablerat livesänd strömmande esport som en av de mest populära kategorierna på sin plattform, framgångsrikt etablerat en engagerad, interaktiv och hängiven community för gamingentusiaster vars kärna utgörs av Kinas unga befolkning. Med stöd från sin framgångsrika affärsverksamhet inom livesänd strömmande gaming och esport har Huya också utökat sitt erbjudande till att omfatta andra underhållningsgenrer. Huya:s öppna plattform fungerar också som en marknadsplats för profiler som kommenterar livesänd digital strömmande underhållning till stora publiker och talangagenturer samarbetar nära med bolaget. Läs mer om Huya på http://ir.huya.com

Om ESL  ESL (www.eslgaming.com) är världens största esportbolag. Sedan det grundades år 2000 har ESL format industrin kring de mest populära datorspelen men otaliga online.- och offlinetävlingar och turneringar. ESL producerar högprofilerade, varumärkesprofilerade internationella ligor och turneringar så som ESL One, Intel® Extreme Masters, ESL Pro League och andra event på arenanivå i högsta klass men också ESL National Championships, gräsrotsturneringar för amatörer och matchmaking-system som samlat definierar vägen som esportare kan gå från att vara ingen till att vara någon. Med kontor över hela världen så driver ESL esporten framåt på global skala. ESL är ett portföljbolag inom MTG, det ledande internationella bolaget inom digital underhållning. Läs mer på about.eslgaming.com

Ladda ned press filerna:
200121 SWE MTG Huya avbrutna förhandlingar.pdf