MTG: KALENDARIUM 2010

MTG: KALENDARIUM 2010

Stockholm
December 23, 2009
08.00 CET
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag följande preliminära datum för delårsrapporter samt årsstämma under 2010:

Bokslutskommuniké 2009 11 februari 2010 Kvartal 1, delårsrapport 20 april 2010 Årsstämma 17 maj 2010 Kvartal 2, delårsrapport 20 juli 2010 Kvartal 3, delårsrapport 19 oktober 2010 ***

Ladda ned press filerna:
wkr0011.pdf