MTG FÖRVÄRVAR NOVA TV BULGARIEN FÖR 620 MILJONER EURO

MTG FÖRVÄRVAR NOVA TV BULGARIEN FÖR 620 MILJONER EURO

Stockholm
July 31, 2008
08.00 CEST
- Förvärv av 100% av Nova Televisia Bulgaria, ägare till Nova, Bulgariens näst största TV-kanal - Nova hade 18% tittartidsandel under första halvåret 2008, och 32% andel av reklammarknaden under 2007 - Novas försäljning ökade med 54% för helåret 2007 och marginalen för rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) uppgick till 49% - Ett stort förvärv på en av de snabbast växande TV-reklammarknaderna och ekonomierna i Europas tillväxtländer - Fortsatt utveckling av mediehus-strategi och väsentliga synergier med MTGs nuvarande bulgariska TV-tillgångar Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB (publ.) (’MTG’ eller ’Koncernen’), tillkännagav idag att den har tecknat ett avtal om att förvärva 100% av Nova Televisia Bulgaria för 620 miljoner euro i kontanter på en kontant- och skuldfri basis och föremål för justeringar vid affärens slutförande. Säljaren är Antenna Bulgaria, vilket ingår i det Kyriakou-ägda Antenna Group.

Nova Televisia Bulgaria etablerades 1994 och äger 100% av Nova, den näst mest sedda TV-kanalen i Bulgarien, samt 80% av det ledande bulgariska kvinnomagasinet EVA. Den kommersiella TV-kanalen Novas tittartidsandel i målgruppen 18-49 uppgick till 18,2% för det första halvåret 2008. Den bulgariska TV-reklam-marknaden, uppgick netto till 125 miljoner euro under 2007, varav Novas andel var cirka 32,4%. Novas tittarprofil har en urban, ung och huvudsakligen kvinnlig inriktning och sänder en bred uppsättning egenproducerade program i kombination med framgångsrika internationella serier som CSI, House, Prison Break och Ugly Betty. Nova innehar en nationell fri-TV-licens, och sänds även via kabel- och satellit-TV-nätverk. Kanalen når 99% av de hushåll som ingår i panelen för tittarmätningar i Bulgarien. MTG driver redan ett antal kanaler i Bulgarien under namnet Diema, genom sitt innehav och sin operationella kontroll av 50% av Balkan Media Group Limited. Diema-kanalernas sammanlagda tittartidsandel (18-49) uppgick till 10,0% för det första halvåret 2008. Transaktionen väntas leverera väsentliga synergier för MTGs bulgariska TV-verksamheter framgent, och stärka den fortsatta utvecklingen av MTGs mediehus-strategi på den bulgariska TV-marknaden. Den bulgariska marknaden för TV-reklam växte med 30% under 2007 och väntas fortsätta uppvisa höga tillväxtnivåer under de kommande åren. Nova Televisia Bulgaria redovisade en försäljningstillväxt på 54% till 42,0 (27,3) miljoner euro för helåret 2007 och mer än fördubblade sitt rörelseresultat (EBIT) till 19,1 (8,1) miljoner euro. Rörelsemarginalen ökade till 45,5% (29,7%). Förvärvet finansieras av MTGs befintliga likvida medel, samt genom upptagning av nya lån. För att finansiera transaktionen fullt ut, samt för att säkra koncernens fortsatta finansiella flexibilitet har MTG påbörjat processen att säkerställa cirka tre miljarder kronor i ytterligare lånefinansiering. MTG redovisade ett rörelseresultat på två miljarder kronor för 2007 och 2,4 miljarder kronor för det första halvåret 2008 (inklusive 1,2 miljarder kronor i vinst på försäljningen av ryska DTV-gruppen). Transaktionen förutsätter godkännande från berörda myndigheter och väntas slutföras inom cirka tre månader. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: “Förvärvet är vårt största hittills, och stärker avsevärt vår position på en av Europas snabbast växande och mest attraktiva marknader. Förvärvet tydliggör vårt fokus när det gäller expansion av vår verksamhet på tillväxtmarknader, samt på att utveckla vår framgångsrika affärsmodell baserad på ett brett utbud av kanaler i ett stort antal länder. Nova har redovisat högre tillväxt än den bulgariska reklammarknaden och redovisar goda marginaler. Kanalens position som utmanare till marknadsledaren samt dess programtablå och tittartidsprofil utgör ett bra komplement till, och passar väl ihop med våra befintliga verksamheter. Vi ser fram mot att ytterligare stärka kanalens utveckling och fullt ut dra nytta av dess potential.” ”Förvärvet skapar påtagliga synergier för oss som mediehus då vi redan driver Diema-kanalerna i Bulgarien. Det kommer inte bara att öka MTGs försäljningstillväxt och rörelsemarginal, utan även bidra till att vi når de strategiska femårsmål som vi presenterade i fjol.” ”Vi har historiskt sett stärkt vår balansräkning med särskilt syfte att ha möjlighet att ta tillfällen som detta i akt. De skuldsättningsnivåer som uppstår bidrar till en optimering av vår kapitalstruktur och är måttfulla jämfört med det starka kassaflöde våra nuvarande verksamheter genererar.” JP Morgan var rådgivare till MTG i samband med förvärvet av Nova Televisia Bulgaria. *** För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef Tel: +46 (0) 8 562 000 50 Frågor från investerare och analytiker – Matthew Hooper / Oscar Hyléen Tel: +44 (0) 7768 440 414 / +46 (0) 707 620 024 E-post: investor.relations@mtg.se Pressfrågor – Bert Willborg Tel: +44 (0) 791 2280 850 E-post: bert.willborg@mtg.se

Ladda ned press filerna:
wkr0003.pdf