MTG FÖRVÄRVAR 50% AV TJECKISKT MEDIEBOLAG

MTG FÖRVÄRVAR 50% AV TJECKISKT MEDIEBOLAG

Stockholm
September 30, 2005
08.30 CEST
Den internationella mediekoncernen Modern Times Group MTG AB, tillkännagav idag att bolaget har tecknat ett avtal om att förvärva 50% av det utestående aktiekapitalet i GES Media Holding, a.s. (”GMH”) i Tjeckien av GES Media Europe B.V., för 96 miljoner euro i kontanter. GMH äger 100% av FTV Prima, spol. s r.o. (”TV Prima”), den näst största nationella TV-kanalen i Tjeckien. GMH omsatte 2004 cirka 1.542 miljoner tjeckiska koruna (48,3 miljoner euro) och redovisade ett rörelseresultat på 291 miljoner koruna (9,1 miljoner euro).

TV Prima lanserades 1993 och blev den första privatägda kommersiella TV-kanalen i Tjeckien. Kanalen har en nationell teknisk penetration på över 98% av landets totalt fyra miljoner TV-hushåll och har en licens för det nationella marknätet till 2018. Kanalen sänder bred familjeunderhållning bestående av både tjeckiska och internationella filmer, serier, nyheter och sport. TV Primas målgrupp är ’15+’ och kanalen är särskilt populär bland tittare i gruppen ’kvinnnor 18+’, samt bland tittare i Pragregionen. Kanalens tittartidsandel i målgruppen 15+ uppgick till 21,6% för 2004 och efter en lyckad lansering av hösttablån för 2005 har tittartidsandelen ökat till cirka 28% för september 2005. Kanalens andel av TV-reklammarknaden uppgick till 18,1% för 2004. Den tjeckiska fri-TV-marknaden består av fyra TV-kanaler, av vilka två drivs av kommersiella TV-bolag. TV Nova är den största TV-kanalen och hade 2004 en tittartidsandel på 42%, medan det statliga TV-bolaget Ceska televize driver två TV-kanaler , CT1 och CT2, som 2004 uppvisade tittartidsandelar på 21% respektive 9%. Det finns för tillfället inga ytterligare nationella fri-TV-licenser tillgängliga. Lagstiftningen har även ändrats till att delvis förbjuda försäljning av reklamtid på de två statliga TV-kanalerna från 2007 och förbjuda all försäljning från 2008. Den tjeckiska reklammarknaden (brutto) uppgick 2004 till 17,1 miljarder koruna (536 miljoner euro), av vilken TV-reklammarknaden utgjorde 49%, motsvarande 8,3 miljarder koruna (260 miljoner euro). Tjeckien har en befolkning på 10,2 miljoner och 2004 uppgick landets totala bruttonationalprodukt (BNP) till cirka 86 miljarder euro. Det är ett av rikare länderna i Central- och Östeuropa med ett stabilt politiskt klimat, god BNP-tillväxt och låg inflation och Tjeckien har varit medlem i den Europeiska Unionen sedan maj 2004. MTG kommer att inneha 3 av de totalt 6 styrelseplatserna i ’Supervisory Board’ i GMH. MTG utser bolagets verkställande direktör och ska operativt leda verksamheten. Transaktionen är föremål för godkännande av berörda myndigheter och MTG kommer således konsolidera verksamheten i sina räkenskaper med start vid tidpunkten för ett sådant godkännande samt slutförandet av transaktionen. Hans-Holger Albrecht, VD och koncernchef i MTG, kommenterade: ”Den tjeckiska TV-marknaden har unika karaktärsdrag som gör den oerhört attraktiv för MTG. Den domineras av ett fåtal aktörer, vilket har resulterat i en koncentrerad TV-reklammarknad. TV Primas tittartidsandel och andel av reklammarknaden har i det närmaste varit oförändrad under senare år, men kanalen investerar nu ordentligt i program för att öka dessa andelar och förändra den dynamiska strukturen på TV-marknaden. Kanalen kommer även att påverkas positivt av att de statliga TV-kanalerna slutar sända reklam från 2008, en reklamförsäljning som motsvarade 12% av TV-reklammarknaden under 2004. Prima TV är en välpositionerad kanal med nationell räckvidd och sänds även via landets största kabel- och satellit-TV-operatörer.” ”Detta förvärv följer på den framgångsrika expansionen av vår fri- och betal-TV-verksamhet i Central- och Östeuropa, vilken startade i de baltiska länderna för mer än tio år sedan och inkluderar förvärv av aktier i TV-kanaler i Ryssland och Ungern, lanseringen av Viasats betal-TV-plattform i Baltikum samt den snabba expansionen av försäljningen av våra betal-TV-kanaler i 15 länder i regionen. Vi kommer att tillföra betydande operativ kunskap och erfarenhet samt dra nytta av vår roll som en stor internationell köpare av programinnehåll för att stärka TV Prima.” WOOD & Co har varit MTGs finansiella rådgivare för transaktionen. För ytterligare information, besök www.mtg.se, e-post investor.relations@mtg.se, eller kontakta: Hans-Holger Albrecht, VD MTG tel +46 (0) 8 562 000 50 Matthew Hooper, Investor & Press Enquiries tel +44 (0) 20 7321 5010 MTG AB är ett ledande internationellt mediebolag med verksamheter i över 30 länder runt om i världen. MTG är den största fri- och betal-TV-operatören i Skandinavien och Baltikum, den största ägaren i Rysslands fjärde största TV-nätverk och den största kommersiella radiooperatören i Norden. Viasat Broadcastings satellit-TV-plattform erbjuder digitala flerkanalspaket med fler än 50 egenproducerade och tredjeparts TV-kanaler till tittare i 19 länder i Europa och Viasat når över 60 miljoner tittare varje dag. Modern Times Group MTG AB:s A och B-aktier handlas på OM Stockholmsbörsens O-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Ladda ned press filerna:
wkr0001.pdf