MTG: Extra bolagsstämma 2022.

MTG: Extra bolagsstämma 2022.

Stockholm
March 22, 2022
10.00 CET
STOCKHOLM — Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) höll idag extra bolagsstämma. Med anledning av den pågående coronapandemin genomfördes extra bolagsstämman endast genom poströstning med stöd av tillfälliga lagregler. Extra bolagsstämman beslutade i enlighet med styrelsens förslag om att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av egna aktier.

Stämmans beslut att bemyndiga styrelsen att besluta om återköp av MTGs egna aktier gäller fram till årsstämman 2022, och är bland annat villkorat av att MTGs innehav vid var tid inte överstiger 10 procent av det totala antalet aktier i MTG.

För mer information:

Lars Torstensson, Chief Financial Officer och EVP Communications & IR Direkt: +46 (0) 70-273 48 79, lars.torstensson@mtg.com

Anton Gourman, VP Communications Direkt: +46 73 661 8488, anton.gourman@mtg.com

Följ oss: mtg.com / Twitter / LinkedIn

***

Om MTG

MTG (Modern Times Group MTG AB (publ.)) (www.mtg.com) är ett strategiskt operationellt investeringsbolag inom esport- och spelunderhållning. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (’MTGA’ och ’MTGB’).

Ladda ned press filerna:
EGM 2022 - MTG Pressmeddelande