MTG begär godkännande från fordringsinnehavare av bolagets obligationer

MTG begär godkännande från fordringsinnehavare av bolagets obligationer

Stockholm
January 17, 2019
15.00 CET
Modern Times Group MTG AB (publ) (”MTG”) meddelar idag att bolaget begär godkännande från fordringsinnehavare av bolagets obligationer med ISIN SE0009163462, med ett utestående belopp om SEK 500 000 000, som förfaller 2020 (“Obligationerna”) att genomföra ett gäldenärsbyte för Obligationerna till Nordic Entertainment Group AB (publ) (”NENT Group”) och i samband därmed ändra villkoren för Obligationerna. Begäran om godkännande från fordringshavarna är en del av MTG:s process att dela ut samtliga aktier i NENT Group till MTG:s aktieägare, så som föreslagits av MTG:s styrelse och tidigare kommunicerats av MTG.

MTG har ombett Swedbank AB (publ) (”Swedbank”) att, på uppdrag från MTG, bjuda in fordringshavare av Obligationerna till ett fordringshavarmöte i enlighet med villkoren för MTG:s MTN-program samt Obligationerna. Syftet med fordringshavarmötet är att erhålla fordringshavarnas godkännande för ett gäldenärsbyte för Obligationerna från MTG till NENT Group, samt att ändra villkoren för Obligationerna så att Obligationerna blir utgivna under det planerade nya MTN-programmet för NENT Group (”Förslaget”).

Fordringshavarmötet kommer äga rum klockan 13.00 den 15 februari 2019 hos Swedbank, Malmskillnadsgatan 23, 111 57 Stockholm. Fordringshavare kan också rösta vid fordringshavarmötet genom att tillhandahålla en behörigen ifylld och undertecknad röstsedel till Swedbank senast kl. 16.00 den 14 februari 2019.

För att få rösta vid fordringshavarmötet måste en fordringshavare av Obligationer vara registrerad som direktregistrerad ägare eller registrerad som förvaltare av en eller flera Obligationer i skuldboken för Obligationerna per den 8 februari 2019.

Varje fordringshavare av Obligationer som röstar för att godkänna Förslaget genom att tillhandahålla en korrekt röstsedel till Swedbank senast klockan 16.00 den 14 februari 2019 har rätt att erhålla en premie.

Fullständig information om fordringshavarmötet, inklusive hur man röstar, återfinns i kallelsen till fordringshavarmötet, vilken finns tillgänglig på www.mtg.com/sv/finansiering/#mtn-program.

****

INFORMATION TILL REDAKTIONENMTG (Modern Times Group MTG AB (publ)) är en ledande internationell digital underhållningskoncern och vi formar framtidens underhållning genom att förena konsumenter med innehållet de älskar på så många sätt som möjligt. Våra varumärken omfattar TV, radio och nästa generations underhållning inom esport, digitalt videoinnehåll och online-spel. Vi har vårt ursprung i Sverige och våra aktier är noterade på Nasdaq Stockholm (‘MTGA’ och ‘MTGB’).

Kontakta oss: press@mtg.com (eller Tobias Gyhlénius, Head of Public Relations; +46 73 699 27 09) investors@mtg.com (eller Stefan Lycke, Head of Investor Relations; +46 73 699 27 14) Ladda ner högupplösta bilder: Flickr Följ oss: mtg.com / Facebook / Twitter / LinkedIn / Instagram / YouTube 

För att läsa MTG:s integritetspolicy, klicka här

Ladda ned press filerna:
Pressrelease som PDF