Finansiering

Huvuddelen av MTG:s upplåning sker inom ramen för ett certifikatprogram
och genom utgivande av obligationer.

Översikt

MTG har ett svenskt Medium Term Note (MTN) program för emissioner av obligationer på den svenska kapitalmarknaden. Detta program sattes upp under 2016 och har ett rambelopp på 2,0 miljarder kronor. MTG har dessutom en fristående obligation på 1,0 miljard kronor.

MTG:s kortfristiga finansiering sker inom ramen för ett svenskt företagscertifikatsprogram med ett rambelopp på 3,0 miljarder kronor.

Förutom dessa kapitalmarknadsprogram, har MTG också en bankfacilitet (”Revolving Credit Facility”) på 5,5 miljarder kronor.

MTN-program

Under juli 2016 satte MTG upp ett svenskt MTN-program som säkrar MTG:s långsiktiga finansiering på kapitalmarknaden.

MTG har sedan 2014, även haft en fristående obligation på 1,0 miljard kronor, med förfall 2018.

Rambelopp – 2.000 Mkr
Arrangör – Swedbank
Emissionsinstitut – SEB, Swedbank

Kallelse till Fordringshavarmöte
MTN-prospekt
Standalone Prospectus

Företagscertifikatsprogram

MTG har följande kortfristiga certifikatprogram:

Rambelopp – 3.000 Mkr
Arrangör – Swedbank
Emissionsinstitut – DNB, Handelsbanken, Nordea, SEB, Swedbank
IPA – Swedbank

Informationsbroschyr

Vi använder cookies för att analysera vår trafik och göra webbplatsen mer användarvänlig.
×